Via Gode Penge

Bragt i Berlingske d. 23 november 2019.

I starten af november indleverede økonomistuderende fra 28 universiteter i 11 lande, herunder Københavns Universitet og Copenhagen Business School, et åbent brev til ledelsen på deres respektive universiteter med krav om mere realistisk og tidssvarende undervisning i bankvirksomhed og pengeskabelse.

Det, som de studerende bl.a. påpeger, er, at de undervises i teorier om penge og bankvirksomhed, som er ude af trit med virkeligheden og derfor afvises af de praktikere, der rent faktisk arbejder i banksektoren. Herunder institutioner, som Bank of England, Bank of International Settlement, såvel som Danmarks Nationalbank.

Konkret kan der peges på to problematiske teorier: Den såkaldte brøk-reserveteori, der forklarer tilvejebringelsen af samfundets pengemængde som en lineær funktion af centralbankernes pengeproduktion, samt kvantitetsteorien, der påstår, at en ændring i samfundets pengemængde på lang sigt resulterer i en proportionel generel prisstigning.

Begge teorier er i en moderne kontekst lette at afvise.

Centralbankerne kontrollerer ikke pengeproduktionen

Der eksisterer ikke en lineær sammenhæng mellem mængden af penge produceret af centralbanker og penge skabt i det private banksystem.

De moderne bankers forretningsmodel er ikke at tage indskud af kontanter fra hr. Jensen, som de efterfølgende videreudlåner til fru Hansen, men derimod at producere deres egne penge i forbindelse med, at de yder kredit til deres kunder. Penge som både produceres og efterfølgende kan cirkulere uafhængigt af Nationalbanken via private clearinginstitutioner som f.eks. NETS.

Dette burde være triviel viden for enhver økonomistuderende, som desværre stadigvæk spises af med den forsimplede og empirisk problematiske brøk-reserveteori, som går på, at banker tager indskud fra deres kunder, som de efterfølgende videreudlåner i en proces, som rigtig nok udvider pengemængden, men udelukkende baseret på en initial udvidelse af kontantmængden. Denne teori har ingen gang på jorden i et samfund, hvor de fleste unge mennesker aldrig nogensinde benytter kontanter.

READ ALSO  Northern Dynasty Minerals: Pebble Mine On Life Support After Permit Denial (NYSEMKT:NAK)