Nye Borgerlige via Facebook

Det er mine børns fremtid i et frit og trygt Danmark, det handler om.

Og jeg vil bruge alle de demokratiske midler, der er mig givet, når venstrefløjen og Radikale kræver lempelser af udlændingepolitikken – og Socialdemokratiet bryder det løfte, som de i valgkampen gav til danskerne.

Derfor sendte jeg i går nedenstående åbne brev til alle Folketingets medlemmer i den borgerlige opposition.

Brevet bliver i dag bragt i Avisen Danmarks dagblade.

Jeg regner ikke med at få et svar før sommeren er ovre.

Men når politikerne er tilbage fra ferie, så håber jeg naturligvis, at de borgerlige medlemmer af Folketinget vil stå sammen og kæmpe imod hver gang Socialdemokratiet svigter og lemper udlændingepolitikken.

“Kære folketingsmedlem og kollega.

Der findes ikke nogen vigtigere politisk opgave end at få løst udlændingepolitikken fra bunden. Der er danskernes frihed og sikkerhed, der er på spil. Det danske værdifællesskab er under pres.

Grundlovens paragraf 42 sikrer, at et mindretal i Folketinget på 60 medlemmer kan få en vedtaget lov sendt til folkeafstemning, før den træder i kraft. Er befolkningen ikke enig i loven, bliver den forkastet.

Jeg tager initiativ til at indsamle de 60 underskrifter blandt de borgerlige folketingsmedlemmer, hver gang Mette Frederiksens regering sammen med venstrefløjen vedtager lempelser i udlændingelovene.

Som folketingsmedlemmer er det vores forpligtelse over for de forgangne generationer og over for dem, der kommer efter os at sørge for, at Danmark består som et land, hvor danskerne kan leve i frihed.

Den forpligtelse kan vi kun løfte, hvis vi sammen insisterer på, at indvandringen fra de muslimske lande skal blive mindre, at de kriminelle udlændinge kommer ud af landet, og ved at udlændinge her i landet forsørger sig selv.

READ ALSO  Derfor skylder palæstinenserne araberne en undskyldning

Insisterer vi ikke på det, vil problemerne blive større år for år.

Ved det seneste folketingsvalg fik de partier, som har erkendt problemerne og som lovede vælgerne at løse problemerne, et stort flertal.

Et mindretal bestående af SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Alternativet lovede det modsatte – at gøre problemerne værre, udgifterne større og sikkerheden mindre.

Statsministeren gik til valg på i det mindste at fastholde udlændingepolitikken og ikke begynde at gå i den forkerte retning. Men det har vist sig, at hun ikke både kan være statsminister og holde sit løfte til vælgerne.

Vi må imødese, at Socialdemokratiet for at fastholde regeringsmagten vil foreslå og få vedtaget lovgivning, der vil hæve ydelserne til migranter, gøre det nemmere at få permanent opholdstilladelse, vil bremse hjemsendelser og vil genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge.

Tilsammen og hver for sig vil disse lovændringer betyde, at Danmark bliver et mere attraktivt land for migranter at søge til, at regningen for ikke-vestlig indvandring vil stige i stedet for at falde, og at vores værdier som demokrati, folkestyre og ligestilling vil komme yderligere under pres.

Det er ikke rimeligt – det er ikke i overensstemmelse med folkestyret – at et mindretal skal kunne diktere gennemførelse af en landsskadelig politik, fordi regeringen er afhængig af mindretallet for at bevare magten hos sig selv.

Grundloven af 1953 gav med paragraf 42 og folkeafstemningen folket en sikkerhed for, at dette misbrug af folkestyret kan afværges. Det er nu, den skal bruges.

Derfor håber jeg meget, at du med din underskrift vil være blandt de 60 medlemmer af Folketinget, der sikrer en folkeafstemning om de love, der lemper udlændingepolitikken, og som venstrefløjen i den kommende samling vil tvinge igennem.

READ ALSO  Pfizer CEO ‘not certain’ their vaccine stops transmission of Covid-19 as company’s jab approved in UK and evaluated in US

Hørup sagde engang 'ingen over og ingen ved siden af Folketinget'. Jeg siger i dag: 'Ingen over og ingen ved siden af Folkestyret'.”

#dkpol