Politics

Det er ikke for sjov, at vi i Dansk Folkeparti anser udlændingepolitikken som væ…

By  | 

Kristian Thulesen Dahl (DF) via Facebook

Det er ikke for sjov, at vi i Dansk Folkeparti anser udlændingepolitikken som værende det absolut vigtigste område.

På blot få år har vi set, hvordan vores nabolande – Tyskland og Sverige – har forandret sig drastisk som direkte følge af, at man har været alt for åbent for indvandring fra primært muslimske lande.

Folk er kommet til Vesteuropa uden noget ønske om reelt at tilpasse sig. Mennesker som er rundet af en helt anden kultur end vores – mennesker som udfordrer vores grundlæggende værdier – udfordrer sammenhængskraften i vort samfund.

Jeg er ikke den type, der ønsker at tale de andre partier ned. I Dansk Folkeparti har vi i mange år haft den overbevisning, at man nu engang kommer længst med at fortælle om sin egen politik i stedet for at kritisere andre.

Men når jeg i denne sommer har oplevet, hvordan den nye regering – på meget kort tid – er gået i gang med at ændre retningen i udlændingepolitikken, så bliver jeg nødt til at råbe alarm.

Socialdemokratiet har åbnet Danmark for kvoteflygtninge igen. Man har aftalt at lempe på forholdene for afviste asylansøgere og man vil forhøje ydelserne. Alle flygtninge skal fremover have gratis videregående uddannelse. Skridt for skridt trækker man de stramninger tilbage, som vi igennem årene har brugt masser af krudt på at få de andre partier med på.

Og det har ellers ikke altid været nemt. Dansk Folkeparti har gjort et stort benarbejde for at overbevise de andre borgerlige partier om, at stramningerne har været nødvendige. Og Socialdemokratiet har efterfølgende sagt, at de støttede stramningerne og ville holde fast!

READ ALSO  Germany's backlog in its battle against organized crime

Sagen er jo, at når der kommer flere indvandrere til Danmark fra Mellemøsten og Nordafrika, så udfordrer det vort samfund. Det viser historien. Og det er denne logik, som Socialdemokratiet har givet danskerne indtryk af, at de havde forstået. Men hvorfor så lempe?

Var Socialdemokratiet ikke så enig i den stramme udlændingepolitik alligevel eller er det fordi, det er prisen for at samarbejde med de radikale, SF og Enhedslisten?

Ligegyldigt om det er af den ene eller anden grund, er det rigtig skidt for Danmark. Og det er i hvert tilfælde også en anden politik, end den der blev lovet i valgkampen!Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret