Enhedslisten via Facebook

Det er en stor dag for os i dag. Vores klimaordfører, Mai Villadsen og vores energiordfører, Søren Egge Rasmussen har i dag deltaget i forhandlinger med regeringen, SF og de Radikale om den nye klimalov.

Det er Enhedslistens fortjeneste, at vi har fået en fælles politisk målsætning om 70 pct. reduktion af klimagasser senest i 2030. Da valgkampen gik i gang, var vi det eneste parti blandt det nye flertal, der mente det. Og derfor går vi til forhandlingerne med alt, hvad vi har.

Enhedslisten vil sikre, at klimaloven også betyder, at der kommer handling bag ordene. Klimaloven er vigtig, for den forpligter enhver siddende regering til at arbejde for, at Danmark bliver CO2-neutralt i 2050 – og er samtidig et løfte til befolkningen om, at vi tager politisk ansvar for klimaet.

Enhedslistens hovedkrav til forhandlingerne om en ny klimalov er:

👉 Målsætningen om 70 pct. reduktion skal nås gennem reelle nationale reduktioner. Vi skal ikke, ligesom den gamle regering, benytte os af skrivebordsøvelser, der ikke fjerner et eneste ton CO2 fra atmosfæren.
👉 Klimaloven skal som minimum binde os til en lineær reduktionskurve med årlige opfølgninger frem til 2030, så den siddende regering er forpligtet til at lave kompenserende tiltag, såfremt reduktionerne afviger fra kurven.
👉 Klimarådet skal styrkes og skal fremover udpeges af Folketinget i stedet for udelukkende af ministeren. Rådets årlige bevilling skal være på min. 50 mio. kr., og rådet skal bl.a. stå for den årlige revision af klimaindsatsen.
READ ALSO  UK risks sparking diplomatic row after refusing to grant EU officials full diplomatic status