Via Enhedslisten

Udligning er igen oppe i valgkampen, og blusser hundeslagsmålet mellem kommunerne op igen. Som det eneste parti har Enhedslisten udarbejdet et konkret og finansieret forslag til en solidarisk udligningsreform.

Peder Hvelplund, Spidskandidat i Nordjyllands storkreds udtaler:
• Den asociale politik betyder, at imedens Rudersdal og Frederiksberg sætter skatten ned til 22,5 % og 22,8%, så må Brønderslev og Lolland sætte skatten op til 26,9% og 27%. Bredt set er der netop tendens til, at de velstillede kommuner sænker skatten samtidigt med, at de udfordrede er tvunget til at hæve den. Det er skruen uden ende, og vi skal have vendt udvikling.

Henning Hyllested, Spidskandidat i Sydjylland storkreds og Enhedslistens landdistriktsordfører udtaler:
• Sidst års fejlslagende forsøg på en reform viste med al tydelighed, at der er behov for at tilføre statslige midler. Ingen kommuner kan eller skal afgive velfærd for at lappe på dårligt håndværk fra VLAK regeringen. Vi må ud af hundeslagsmålet mellem kommunerne og i solidaritet løse hele landets problemer.

Christian Juhl, Spidskandidat i Sjællands storkreds udtaler:
• Situation på eksempelvis Lolland er mildest talt uholdbar. Det er et fælles ansvar, at vi ikke skævvrider Danmark, og at vi sikrer værdig velfærd og udvikling i alle dele af landet. Enhedslisten forslag til en solidarisk reform af udlignings- og refusionssystemet tilfører Lolland 218 millioner om året. Det er mange penge, men det understreger blot hvor alvorlig situationen er.

Finn Sørensen, Enhedslisten kommunalordfører udtaler:
• Det kan ikke lade sig gøre at løse problemerne inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det vil bare føre til, at man fordeler elendigheden på en anden måde. Der er ikke nogen kommuner – heller ikke de rige – der yder for meget velfærd, som det er i dag.

READ ALSO  Twitter locks out Chinese embassy to the US after ‘dehumanizing’ Uighur tweet as if to prove it isn’t JUST anti-Trump

Søren Søndergaard, Spidskandidat i Københavns Omegns storkreds udtaler:
• Enhedslisten er det eneste parti, som har fremlagt en fuldt finansieret plan, hvor ingen tager velfærd for andre. Alle andre partier har kandidater, der lover guld og grønne skov netop til deres landsdel. Det er hamrende utroværdigt og betyder, at vi ikke får løst problemerne. Enhedslisten kan som eneste parti garantere, at velfærden ikke bliver svækket i Hovedstadsområdet for at lappe på hele landets problemer.

Enhedslistens udspil til solidarisk reform af refusion og udligning her