Via Gatestone Institute


Det Palæstinensiske Selvstyre og dets allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af den amerikanske præsident Donald Trumps kommende plan for fred i Mellemøsten, også kaldet “århundredets aftale.” Billedet: USA’s præsident Donald Trump og Det Palæstinensiske Selvstyres præsident Mahmoud Abbas den 3. maj, 2017 i Washington, DC. (Billedkilde: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Palæstinenserne synes i bevægelse på to fronter for at forpurre den amerikanske præsident Donald Trumps fredsplan for Mellemøsten, også kaldet “århundredets aftale.”

Det Palæstinensiske Selvstyre og dets politiske allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af Trumps kommende plan. Hamas, Islamisk Jihad og andre palæstinensiske ekstremistgrupper har for deres part allerede antydet, at de vil gribe til vold i et forsøg på at forhindre “århundredets aftale.”

I sidste uge opfordrede Hamas Bahrain til ikke at lade den “zionistiske fjende besudle landet” ved at tage del i den økonomiske konference.

Palæstinenserne har for nylig intensiveret deres angreb på den kommende fredsplan, især efter at den amerikanske regering kundgjorde, at man vil afsløre de økonomiske dele af “århundredets aftale” på en økonomisk workshop i Bahrain i slutningen af juni. Palæstinenserne har udtrykt stor modstand mod workshoppen og har sagt, at de vil boykotte den, trods dens formål om at forbedre levevilkårene for beboerne på Vestbredden og i Gazastriben.

I en sjælden tilkendegivelse af sammenhold har præsident Mahmoud Abbas’ styrende Fatah-gruppe og dennes rivaler i Hamas og Islamisk Jihad sagt, at ikke kun vil palæstinenserne boykotte konferencen i Bahrain, men at alle indbudte lande ligeledes bør afvise indbydelsen til at deltage i workshoppen.

Palæstinenserne er især fokuseret på at forsøge at overtale de arabiske stater til at boykotte konferencen i Bahrain. De er skrækslagne ved tanken om, at de arabiske lande giver efter for amerikansk pres og deltager i konferencen og dermed, som de ser det, svigter deres palæstinensiske brødre og efterlader disse isolerede i den internationale arena.

Ud over Bahrain har Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater meddelt, at de vil sende repræsentanter til den amerikansk ledede økonomiske workshop. Jordan, Egypten og Qatar forventes ligeledes at ville deltage i konferencen, trods voldsom palæstinensisk modstand.

Abbas besøgte i slutningen af maj Qatar og Jordan i et forsøg på at overtale de to lande til at tilslutte sig den palæstinensiske boykot af workshoppen i Bahrain. Det eneste, Abbas opnåede fra Qatar og Jordan, var de sædvanlige lakoniske erklæringer om støtte til den palæstinensiske sag og palæstinensiske rettigheder. Hans håb om, at Qatar og Jordan offentligt ville tilslutte sig den palæstinensiske boykot, blev ikke indfriet.

Selv Saudi-Arabien og Bahrain, landet som er vært for konferencen, har fremsat lignende erklæringer, som har udtrykt fuld politisk støtte til palæstinenserne, men har ignoreret opfordringen til at boykotte den økonomiske workshop. Araberne har altid excelleret i at snakke palæstinenserne efter munden, men samtidig tilbyde dem meget lidt i reel støtte.

Af frygt for at blive svigtet af deres arabiske brødre appellerer palæstinensiske embedsfolk nu offentligt til de arabiske stater om at boykotte den økonomiske workshop i Bahrain. De er endda gået så vidt som til at advare om, at deltagelse i workshoppen vil blive betragtet som forræderi mod palæstinensere og arabere. Flere palæstinensiske grupper, herunder Fatah, har gjort det klart, at enhver araber, der deltager i den økonomiske konference, vil blive fordømt som forræder.

Palæstinenserne truer med andre ord direkte de arabiske statsoverhoveder med, at de vil blive erklæret for forrædere, der er i “hemmelig forståelse” med den amerikanske præsident Donald Trumps regering og Israel om at afvikle den palæstinensiske sag og palæstinensernes nationale rettigheder. Denne uhørte trussel er et tegn på palæstinensernes voksende knibe og følelse af isolation, fordi de arabiske stater synes at vende dem ryggen.

Desuden er truslerne et tegn på tiltagende spændinger mellem den palæstinensiske ledelse og de arabiske statsoverhoveder, som tilsyneladende har fået nok af palæstinensernes stejlhed og afvisning af at tilpasse sig den nye virkelighed i Mellemøsten, i særdeleshed Irans fortsatte indblanding i de arabiske landes interne forhold.

Nogle af PLO’s ledere, som i slutningen af maj afholdt et møde i byen Ramallah på Vestbredden, har opfordret de arabiske ledere til at efterkomme palæstinensernes ønske om at boykotte workshoppen i Bahrain. “PLO’s eksekutivkomite opfordrer alle de arabiske lande, som har erklæret sig villige til at deltage i konferencen, til at genoverveje deres beslutning,” sagde PLO-lederne i en meddelelse. De advarede også om, at intet arabisk land har bemyndigelse til at tale eller forhandle på palæstinensernes vegne på konferencen eller i et hvilket som helst andet internationalt forum.

PLO’s generalsekretær, Saeb Erekat, opfordrede også de arabiske stater, der har lovet at deltage i konferencen i Bahrain, til at genoverveje deres planer. “Vi opfordrer de lande, som har indvilget i at deltage i workshoppen i Bahrain, til at revurdere deres beslutning,” sagde han.

I en ros til flere palæstinensiske forretningsmænd, som har meddelt, at de har afvist USA’s invitation til at deltage i konferencen, sagde Abbas’ Fatah, at man ikke ville tøve med at “udstille” enhver, der vover at krænke den palæstinensiske boykot eller tænker på at “konspirere” imod den palæstinensiske sag. “Vores tålmodighed vil ikke være lang, eftersom vi kan følge visse mistænkelige personers forsøg på at åbne kanalerne til den amerikanske administration,” advarede Fatah.

I den Hamas-styrede Gazastribe sagde repræsentanter for den private sektor, at den blotte deltagelse i Bahrain-konferencen var et “forræderi mod de palæstinensiske martyrers blod, de fængsledes lidelser og de såredes smerte. Den palæstinensiske sag er ikke til salg.”

I lyset af disse trusler er det vanskeligt at se, hvordan nogen palæstinensisk forretningsmand, som lever under Selvstyret på Vestbredden eller Hamas-styret i Gazastriben, vil turde at tage det farlige skridt og deltage i en USA-ledet konference, som bliver fordømt af de palæstinensiske ledere som en “konspiration” med det formål at udradere den palæstinensiske sag og palæstinensiske rettigheder.

De palæstinensiske trusler er imidlertid ikke kun rettet mod palæstinensiske forretningsfolk, men også mod hele arabiske stater og disses ledere. I øjeblikket ser det dog ud til, at araberne ikke lader sig anfægte af de palæstinensiske trusler.

Mens Abbas og hans embedsfolk er tyet til politisk pres for at overtale araberne til at boykotte konferencen, synes andre palæstinensiske grupper, herunder Hamas og Islamisk Jihad, dog at forberede et voldeligt svar på Trumps “århundredets aftale.” De seneste dage har disse i Gaza hjemmehørende grupper udsendt adskillige erklæringer, som antyder, at de vil benytte alle midler, herunder terrorisme, for at forpurre den amerikanske fredsplan.

Islamisk Jihads generalsekretær, Ziad al-Nakhalah, sagde i slutningen af maj, at den palæstinensiske “modstand har tilstrækkeligt mange magtkort på hånden til at kunne forhindre århundredets aftale.” Selvom han ikke afslørede nogen detaljer vedrørende disse “magtkort,” refererede al-Nakhalah tilsyneladende til den mulighed, at hans Iran-støttede Islamisk Jihad-gruppe vil gribe til vold.

Islamisk Jihad og Hamas siger, at de nu samarbejder med Hizbollah, Irans stedfortræderterrorgruppe i Libanon, om at forpurre Bahrain-konferencen og Trumps “århundredets aftale.” I slutningen af maj udtrykte Hizbollahs chef, Hassan Nasrallah, stærk modstand mod “århundredets aftale” og modtog ros fra både Hamas, Islamisk Jihad og endda Det Palæstinensiske Selvstyre.

Budskabet, som palæstinenserne sender til den arabiske verden, lyder således: “Enten boykotter I den amerikanske regering, eller også opflammer vi araberne og muslimerne imod jer.” Det, der måske bekymrer de arabiske ledere mest, er truslerne fra Irans marionetter – Hamas, Islamisk Jihad og Hizbollah. Tiden vil vise, om de arabiske statsoverhoveder lader sig skræmme af disse trusler eller ignorer dem med risiko for at blive mål for palæstinensisk terrorisme.

Det er tydeligt, at palæstinenserne, som boykotter en konference – hvis mål det er at hjælpe dem ud af deres lederpåførte, økonomiske elendighed – selv vil ende som de store tabere i dette onde og hadefulde scenarium. Men denne gang ser det også ud til, at palæstinenserne ikke alene vil berøve sig selv milliarder af dollars, men tillige vil beskadige – måske uigenkaldeligt – deres forhold til nogle indflydelsesrige arabiske lande. Efter alt at dømme synes palæstinenserne at have kurs mod endnu en “nakba” (katastrofe).

Khaled Abu Toameh, prisvindende journalist med base i Jerusalem, en Shillman Journalism Fellow ved Gatestone Institute.

READ ALSO  The Religious Transformation of French Schools