Via Danmarks Statistik

Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2019

Den offentlige finansielle nettoformue var 143 mia. kr. ved udgangen af 2019. Det svarer til 6,2 pct. af BNP. Den offentlige finansielle nettoformue var dermed solid ved indgangen til 1. kvt. 2020, hvor økonomien bliver påvirket af Corona-krisen. I løbet af 2019 steg nettoformuen med 111 mia. kr., og næsten halvdelen af stigningen lå i fjerde kvartal. Stigningen i nettoformuen i 2019 kan hovedsageligt tilskrives overskuddet på den offentlige saldo på 85 mia. kr. samt kursstigninger på det børsnoterede selskab Ørsted A/S på 53 mia. kr.

Offentlig saldo og finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off13, off22, off3k, nkn1 og nan1.

Stigning i moms og kildeskatter

Det sæsonkorrigerede momsprovenu var i fjerde kvartal 2019 på 56,2 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. højere end i tredje kvartal 2019. Stigende momsindtægter afspejler et stigende privatforbrug, da momsen er en indirekte skat, som beregnes af varens eller tjenesteydelsens værdi. De sæsonkorrigerede kildeskatter indbragte 113,0 mia. kr. i fjerde kvartal 2019, det svarer til en stigning på 0,9 mia. kr. i forhold til tredje kvartal 2019. Kildeskatterne omfatter de indtægter, som staten og kommunerne modtager via indkomstskatten.

Moms og kildeskatter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12K.READ ALSO  Asylansøgere skal have styrket information om hjemrejse allerede ved indrejse