Via Danmarks Statistik

Industriens produktion og omsætning juli 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien steg 4,1 pct. i juli. Generelt svinger produktionen dog en del fra måned til måned, og stigningen i juli kommer da også efter et fald i juni. Set over perioden maj-juli i forhold til de tre forrige måneder er produktionen steget med 1,7 pct. Den danske industri ser dermed fortsat ud til at gå uden om den stagnation, som er set i EU siden starten af 2018 (se Eurostat), hvilket bl.a. kan tilskrives strukturelle forhold, som rigsstatistikeren beskæftigede sig med i sin klumme. Industriens produktion og omsætning er den tidligste statistik baseret på faktisk omsætning indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første ‘hårde’ pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Bredt funderet fremgang

I juli steg produktionsindeksene for ni ud af de 12 brancher, som tilsammen udgør det samlede produktionsindeks. Den procentvise største fremgang lå i kemisk industri og olieraffinaderier mv., som steg med 25,1 pct. i juli. Denne branche svinger dog meget og set over en tremånedersperiode er branchen faldet med 5,8 pct. Indeksets mest betydende branche, medicinalindustrien, der vægter 20,1 pct., havde en stigning på 7,8 pct. i juli. Branchen, der i Danmark vægter fire gange mere end i EU som helhed, lader foreløbig ikke til at være påvirket af afmatningen i dele af Europa. Udover de nævnte brancher steg produktionen i føde-, drikke- og tobaksvareindustri, tekstil- og læderindustri, plast-, glas og betonindustri, metalindustri, elektronikindustri, fremstilling af elektrisk udstyr og maskinindustri.

Tre branchegrupper går tilbage

I juli måned faldt produktionsindeksene for brancherne træ- og papirindustri, trykkerier, transportmiddelindustri samt møbel og anden industri mv. Det største fald var i branchen transportmiddelindustri, der faldt med 7,3 pct. Branchen vægter dog kun 1,5 pct. i det samlede produktionsindeks.

READ ALSO  København: Her stiger priserne på lejligheder mest

Omsætningen steg i juli

Industriens samlede omsætning steg 1,8 pct. fra juni til juli, men lå i perioden maj-juli 1,2 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 2,3 pct. på eksportmarkedet og 0,8 pct. på hjemmemarkedet i juli. Stigningen i den samlede omsætning i juli skyldes fremgang i branchegrupperingerne mellem-produktindustri og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juli 2019

Investerings-
godeindustri

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

Maj
– juli

Juli

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,2

0,0

0,2

6,0

1,7

-1,0

4,7

5,4

1,7

4,1

Omsætning2

I alt

-2,8

-2,0

-1,6

3,3

1,7

-3,3

1,8

5,2

-1,2

1,8

Eksport

-2,9

-0,5

0,8

-0,5

1,0

-5,9

2,2

6,6

-1,1

2,3

Hjemme

-2,2

-7,0

-3,7

7,1

2,5

-0,8

0,8

2,0

-1,5

0,8

vægte produktionsindeks

Vægte3

27,2

26,7

3,1

42,1

100,0

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 3,6 pct. i maj og faldt 6,7 pct. i juni. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,6 procentpoint i maj og opjusteret 0,1 procentpoint i juni. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juli 2019

2019

Feb.-apr./
maj-juli

Juni/
juli

Vægte1

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

114,9

117,2

118,5

122,8

114,6

119,3

1,7

4,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,5

109,4

112,4

110,7

109,0

111,4

0,2

2,2

Tekstil- og læderindustri

1,1

116,8

122,5

118,8

122,0

119,1

126,5

2,7

6,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

91,7

89,3

92,7

115,8

92,5

87,3

8,0

-5,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

118,7

120,8

120,4

123,3

95,9

120,0

-5,8

25,1

Medicinalindustri

20,1

128,0

137,8

140,2

150,9

138,4

149,2

8,0

7,8

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

112,3

110,1

112,4

111,6

110,4

112,4

-0,1

1,8

Metalindustri

8,7

106,0

107,2

106,2

107,0

108,9

109,9

2,0

0,9

Elektronikindustri

6,0

140,5

122,8

128,8

126,2

123,6

127,9

-3,7

3,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

112,9

114,0

116,5

109,2

108,3

114,4

-3,3

5,6

Maskinindustri

14,0

110,4

115,8

116,5

114,0

109,7

111,4

-2,2

1,5

Transportmiddelindustri

1,5

118,3

108,3

105,4

101,9

116,8

108,3

-1,5

-7,3

Møbler og anden industri mv.

13,0

106,8

111,3

109,1

125,0

108,7

107,9

4,4

-0,7

Investeringsgodeindustri

27,2

121,7

119,6

120,0

126,1

117,3

117,3

-0,2

0,0

Mellemproduktindustri

26,7

111,6

114,2

113,1

116,6

108,2

114,7

0,2

6,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

104,6

103,7

103,6

103,8

107,2

106,1

1,7

-1,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

112,8

119,6

122,2

126,1

119,4

125,9

4,7

5,4

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

111,6

112,0

113,0

115,8

108,6

111,8

-0,1

2,9

Industri ekskl. fremst. af motorer,

vindmøller og pumper

93,7

115,8

117,8

119,2

124,0

114,6

120,4

1,8

5,1