Danmark har i 2018 sammen med 47 andre lande deltaget i OECD’s internationale TALIS-undersøgelse, der er en spørgeskemaundersøgelse for lærere og skoleledere.

OECD offentliggør nu den første rapport om TALIS-undersøgelsen. Den anden rapport offentliggøres i marts 2020.

Om TALIS-undersøgelsen

TALIS undersøger lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle udvikling, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på både grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og ledernes oplevelse af deres egen praksis.

Der deltager 48 lande i TALIS 2018, herunder Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Undersøgelsen omfatter både grundskolens 0.-6. klasse, grundskolens 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Danmark deltager på alle tre niveauer. Fokus i de internationale rapporter er primært på grundskolens 7.-10. klasse.

Der har i Danmark deltaget 6.263 lærere og 381 skoleledere.

I Danmark er TALIS 2018 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Iran's Mullah, the Master of Terror Cells in the World