Via Nationalbanken

Den gennemsnitlige bidragssats på danskernes realkreditlån er faldende, fordi danskerne vælger mere sikre låntyper, når boligen skal finansieres. Det er især lån med fast rente og lån med afdrag, som vælges. Bidragssatsen er nu i gennemsnit 0,87 pct., som svarer til en månedlig bidragsbetaling før skat på 723 kr. pr. lånt mio. kr. For 15. måned i træk er bidragssatsen på danskernes nye lån lavere end på de eksisterende lån.

Det er uden historisk fortilfælde og understreger danskernes stærkere præferencer for mindre risikable lån. I april var 3 ud af 4 nye realkreditlån med fast rente, og 2 ud af 3 var med afdrag. Bidragssatsen på et nyt realkreditlån kan ud fra institutternes gældende priser variere med mere end 2 procentpoint inden for samme institut. Variationen afspejler bl.a. institutternes vurdering af deres risiko forbundet med den pågældende låntype. Det nye lån, som havde den laveste bidragssats i april, var således ikke overraskende et fastforrentet lån med afdrag og en belåningsgrad, som ikke oversteg 40 pct. Lånet med den højeste bidragssats var et afdragsfrit tillægslån med sikkerhed i en bolig, som allerede havde en belåningsgrad i det højeste interval (60-80 pct.) og med en kort rentebinding på 3 år.

Realkreditinstitutterne har siden 1. juli 2017 skullet varsle stigninger i bidragssatsen seks måneder i forvejen. Med varslingen skal følge en begrundelse for ændringen. En reduktion i bidragssatserne skal derimod ikke varsles eller begrundes. Seneste varslede stigning i bidragssatserne var fra Nykredit og blev effektueret 1. juli 2018. Derudover blev bidragssatserne for nye låntagere justeret i forbindelse med BRFkredits integration i Jyske Bank og navneskift til Jyske Realkredit 18. august 2018. Selv om den gennemsnitlige bidragssats altså er faldet, var de danske privatkunders bidragsbetalinger i april måned rekordhøje med 1,1 mia. kr. Denne stigning skyldes imidlertid, at realkreditudlånet er steget.

READ ALSO  Working group on euro risk-free rates launches two public consultations on fallbacks to EURIBOR