Via Nationalbanken

I april nåede danske privatkunders samlede bankindskud op på 921 mia. kr., svarende til en stigning på 46 mia. over det seneste år. Alene i marts og april steg indskuddene med 26 mia. kr., bl.a. på grund af udbetalinger af udbytter, overskydende skat og feriepenge. Danskernes store indskud svarer til, at hver voksen nu i gennemsnit har 198.000 kr. i banken.

Danskernes opsparing varierer dog betydeligt, så der er også stor forskel på, hvor meget de har stående på deres bankkonti. Seneste opgørelse over fordelingen af danskernes bankindskud viser, at ca. 75 pct. er placeret af den rigeste halvdel af danskerne. 1

Danskernes indskud stiger år efter år, selv om størstedelen er uden forrentning. 1 En stor del af det stigende indskud kan dog forklares af danskernes stigende indkomst, samt at forskellen mellem renten på indskud og obligationer er blevet mindre. 2

Der er flere alternativer til at sætte penge i banken, fx at købe værdipapirer som aktier og investeringsforeningsbeviser. Her afhænger forrentningen og den tilhørende risiko af den underliggende investering. Danskernes bankindskud er derimod beskyttet af indskydergarantien, som sikrer værdien op til 750.000 kr. Derfor er indskud ikke nødvendigvis en uattraktiv opsparingsform sammenlignet med alternativerne, der ofte er mere risikable.

Indskud udgør fortsat en stor del af danskernes frie midler3 , men andelen er faldet de seneste 10 år, selv om det samlede indskud er steget. Modsat er særligt andelen af danskernes frie midler i aktier og investeringsbeviser steget, hvilket især skyldes værdistigninger på aktiemarkederne.

READ ALSO  Erhvervenes forventninger holder niveauet