Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juli 2019

Bornholm er en yndet feriedestination i juli blandt især danskere og tyskere. De bornholmske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne kunne i alt i juli 2019 således notere det højeste antal overnatninger siden 2007 og en samlet stigning på 18 pct. i forhold til juli 2018. Den markante stigning i overnatninger skyldes hovedsageligt en fremgang i danske og tyske overnatninger på hhv. 21 og 23 pct. Til sammenligning faldt antallet af svenske overnatninger med 3 pct., mens øvrige udenlandske overnatninger gik op med 2 pct. i forhold til juli året før.

Overnatninger på Bornholm i juli måned, faktiske talKilde: Baseret på særudtræk.

Flere overnatninger i juli, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger steg 1,3 pct. i juli 2019 i forhold til juni 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller steg med 1,5 pct. og vandrerhjem med 2,1 pct., mens antal overnatninger på feriecentre var uændret.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Maj – juli/
feb. – apr.

Juli/
juni

1.000

pct.

I alt

1895,1

1894,1

1934,4

1909,6

1936,3

1961,7

1,5

1,3

Hoteller

1367,2

1378,6

1406,7

1394,8

1413,3

1434,7

2,2

1,5

Feriecentre

332,3

326,0

333,1

322,1

330,6

330,7

-0,8

0,0

Vandrerhjem

195,6

189,5

194,6

192,8

192,4

196,4

0,3

2,1

Overnatninger, faktiske tal

Juli

Æn-
dring

År til dato

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

7410,7

7601,3

3

21214,7

21827,5

3

Heraf danske

4517,7

4632,6

3

13297,4

13779,2

4

Øst for Storebælt

2408,3

2577,1

7

8799,3

9178,4

4

Vest for Storebælt

5002,4

5024,2

12415,4

12649,1

2

Hoteller mv.

2003,6

2181,5

9

9115,1

9660,3

6

Heraf danske

941,7

1072,0

14

4962,3

5428,7

9

Øst for Storebælt

1146,6

1255,1

9

5478,2

5792,3

6

Vest for Storebælt

857,0

926,4

8

3636,9

3868,0

6

Feriecentre

735,4

767,3

4

2317,1

2413,9

4

Heraf danske

433,5

461,6

6

1621,7

1706,1

5

Øst for Storebælt

166,7

180,1

8

538,8

551,0

2

Vest for Storebælt

568,7

587,2

3

1778,3

1862,9

5

Campingpladser

3868,7

3868,5

7736,4

7702,7

Heraf danske

2737,8

2688,1

-2

5765,4

5631,7

-2

Øst for Storebælt

751,0

802,0

7

1618,9

1662,5

3

Vest for Storebælt

3117,8

3066,5

-2

6117,6

6040,2

-1

Vandrerhjem

287,8

306,2

6

1261,1

1333,1

6

Heraf danske

117,3

146,4

25

529,9

637,6

20

Øst for Storebælt

190,7

195,5

3

926,6

954,9

3

Vest for Storebælt

97,1

110,7

14

334,5

378,3

13

Lystbådehavne

515,2

477,7

-7

785,0

717,5

-9

Heraf danske

287,4

264,4

-8

418,1

375,0

-10

Øst for Storebælt

153,3

144,3

-6

236,8

217,8

-8

Vest for Storebælt

361,8

333,4

-8

548,2

499,7

-9

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Israel