Via Danmarks Statistik

Idræt (tillæg) 2019 international rangering i OL-discipliner

De danske præstationer i de sommerolympiske discipliner i 2019 har resulteret i 23 top-8-placeringer. Disse stod for 29 pct. af det samlede antal nordiske placeringer i de sommerolympiske discipliner. 12 af disse var desuden podiepladser, dvs. guld, sølv eller bronzemedaljer. Sverige overgik i 2019, som det eneste nordiske land, Danmark i de sommerolympiske discipliner, hvor de havde 34 top-8-placeringer heriblandt 17 podiepladser. I de vinterolympiske discipliner var det til gengæld Norge, der lå suverænt i den nordiske top med 77 top-8-placeringer, svarende til 58 pct. af det samlede antal placeringer i Norden.

Andel af samlede top-8-placeringer i Norden ved verdensmesterskaberne i OL-discipliner. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/idrres01.

Anm.: I OL-år (fx 2016 for sommer-OL og 2018 for vinter-OL) viser tabellen resultaterne fra de Olympiske Lege. I de øvrige år er resultaterne fra verdensmesterskaber i de aktuelle OL-discipliner.
Kilde: www.statistikbanken.dk/idrres01.

Ny statistik om de danske idrætspræstationer

En ny statistik vedrørende danske eliteidrætspræstationer sammenligner de danske resultater internationalt med øvrige nationer. Sammenligningen sker med udgangspunkt i de officielle olympiske discipliner et givent år. Præstationerne opgøres både i antallet af medaljer og ud fra de otte bedste placeringer inden for en disciplin (top-8). Top-8 giver et bredere sammenligningsgrundlag og er dermed et mere robust mål, når nationernes præstationer sammenlignes, specielt for små lande der vinder få medaljer. Når der et givent år ikke afholdes OL, anvendes landenes præstationer ved VM i den pågældende OL-disciplin.

Danmark topper Norden i medaljer pr. indbygger i sommerdiciplinerne

Set i forhold til indbyggertallet ligger Danmark klart i toppen blandt de nordiske lande. Det gælder både, hvis man ser på antallet af guldmedaljer, alle medaljer (“podiepladser”) og top-8-placeringer inden for sommer-OL-disciplinerne.   

Medaljer og Top-8-placeringer i Norden pr. million indbyggere i sommer-OL-discipliner. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/idrres02.

Danmark vandt en halv guldmedalje pr. mio. indbyggere

Danmark vandt ved verdensmesterskaberne 2019 i sommerolympiske discipliner 0,5 guldmedaljer pr. mio. indbygger. Norge var andenbedst i Norden med 0,19 guldmedaljer. Danmark vandt desuden 2,1 podiepladser og knap 4 top-8-placeringer pr. mio. indbyggere. Her var Sverige med 1,7 podiepladser samt 3,4 top-8-placeringer næstbedst. USA, som i 2019 var det land, der vandt flest medaljer og top-8-placeringer, havde til sammenligning 0,7 top-8-placeringer pr. mio. indbygger.

Danmark i top-10 blandt de mindre nationer i sommer-OL-discipliner

Blandt de mindre nationer med under 10 mio. indbyggere indbragte Danmarks 23 top-8-placeringer i 2019 – en delt femteplads sammen med Jamaica. Blandt de mindre nationer ligger Ungarn og New Zealand højest med hhv. 44 og 42 top-8-placeringer grundet gode resultater inden for svømning og maritime sportsgrene. Opgøres rangordningen i stedet på guldmedaljer, opnåede Danmark guldmedaljer i verdensmesterskaberne i håndbold, sejlsport og cykling, en tredjeplads blandt de mindre nationer efter New Zealand (11 guldmedaljer) og Ungarn (8 guldmedaljer). Blandt alle nationer lå USA og Kina i toppen i 2019 med hhv. 46 og 43 guldmedaljer.

Top-10 af lande under 10 mio. indbyggere i top-8-placeringer i sommer-OL-discipliner. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/idrrang1 og idrres01.READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC