Via Danmarks Statistik

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2020 smart home produkter (IoT)

1,5 mio. borgere anvender ‘smart home’-produkter i 2020. Det svarer til godt hver tredje person eller 36 pct. af de 16-74 årige. I 2019 inkluderede undersøgelsen om befolkningens it-anvendelse for første gang et spørgsmål om såkaldte intelligente produkter. Her svarede 23 pct., at de havde brugt det, hvilket er det højeste niveau i EU. Stigningen indikerer, at ‘smarte’ elpærer, alarmsystemer, termostater, stemmestyrede personlige ‘assistenter’, musikafspillere og badevægte, som alle er eksempler på forskellige ‘smart home’-produkter, vinder frem i danske hjem.

Brug af 'smart home'-produkter og løsninger (IoT) i hjemmet. 2020Kilde: It-anvendelse i befolkningen 2020 og www.statistikbanken.dk/bebrit09.

Smarte assistenter, tryghed og overvågning af energiforbrug

Én ud af fem har prøvet smarte stemmestyrede assistenter, fx Google Home. Smarte alarmer, røgalarmer eller overvågningskameraer skaber tryghed i hjemmet hos 15 pct. af borgerne. Godt hver tiende styrer og overvåger deres energiforbrug ved hjælp af smarte forbrugsmålere, der løbende registrerer forbrug af vand, el og varme. Gruppen af borgere, der bruger øvrige ‘smart-home’ produkter fx robot-støvsuger, robotplæneklipper, intelligent køleskab eller kaffemaskine, udgør 12 pct.

Hvad er ‘smart home’-produkter?

Højtalere, støvsugere, kaffemaskiner, lamper, alarmsystemer og køleskabe er eksempler på produkter, hvor nogle modeller kan kobles til nettet. Det gør det muligt at opsamle, sende og modtage informationer om brugen af produktet, der sendes til andre enheder, fx en smartphone eller tablet. Det er typisk også muligt at styre produktet via en app. Stemmestyrede digitale assistenter er en anden produktgruppe i det smarte hjem. Digitale assistenter har indbyggede højttalere og mikrofoner, som kan opfange stemmekommandoer. ‘Smart home’-produkter, intelligente produkter og IoT-produkter (Internet of Things) er alle navne, der dækker denne type ‘smarte’ produkter. I statistikken over befolkningens brug af it bruges betegnelsen ‘smart home’-produkter.

READ ALSO  Nye økonomiske reformer kræver mere tid og regnekraft

Mere lige kønsfordeling blandt brugere

Mænd er overrepræsenteret i gruppen af forbrugere, der anvender smart teknologi til fx at følge med i, hvem der kommer og går i hjemmet via et internetforbundet overvågningskamera. Kønsforskellen er dog blevet mindre siden 2019, hvor næsten to ud af tre brugere af ‘smart home’-produkter var mænd. Ud over køn er der også forskel mellem forskellige aldersgrupper på udbredelsen af ‘smart home’-produkter i husholdningerne. Borgere mellem 16 og 54 år bruger ‘smart home’-produkter i større omfang end borgere over 54 år. Personer med grundskole, som den højst fuldførte uddannelse, vælger i mindre omfang’smart home’-produkter end personer med længere skolegang.

Hvem anvender 'smart home'-produkter (IoT) i Danmark? 2020Kilde: It-anvendelse i befolkningen 2020 og www.statistikbanken.dk/bebrit09.

Fravalg på grund af frygt for overvågning, hacking, pris el. manglende behov

Der er forskellige årsager til, at nogle borgere fravælger ‘smart home’-produkter. 6 pct. af de borgere, som ikke anvender smart-home produkter, angav manglende kendskab til smart-home teknologi som årsag. Blandt de borgere, der har kendskab til “smart home” produkter, er manglende behov den hyppigste årsag til fravalg. Flest ikke-brugere, svarende til seks ud af ti, føler ikke et behov for smarte produkter i hjemmet. Prisen er den næstmest udbredte årsag til fravalg (24 pct). Hver femte af dem, der fravælger ‘smart home’-produkter, gør det på grund af bekymring for, at deres personlige data og billeder deles med uvedkommende på nettet. Samme andel fravælger intelligente produkter for ikke at gøre sig sårbar over for hacking. De sidste to barrierer er manglende viden om, hvordan ‘smart home’-produkter bruges og produkternes inkompatibilitet med andre udstyr eller systemer i hjemmet.

READ ALSO  IMF and the Banco de España Amend Agreement to Increase Lending to Low-Income Countries by an Additional SDR 750 Million

Årsagerne til fravalg af 'smart home'-produkter (IoT) i hjemmet. 2020Kilde: It-anvendelse i befolkningen 2020.