Via DR Penge

Hver dag strømmer enorme summer fra land til land kloden rundt.

Der investeres i at opkøbe virksomheder, etablere salgskontorer eller bygge fabrikker. I at lave forretning og skabe vækst og arbejdspladser.

Men en stigende del af pengene har ringe forbindelse til virkelighedens økonomi. Der er tale om fantominvesteringer – finansielle konstruktioner, der kan have skattespekulation som eneste formål.

Sådan lyder konklusionen fra tre danske forskere, der som de første har afdækket det globale omfang af fantominvesteringerne.

– På trods af mange politiske tiltag til bekæmpelse af skatteunddragelse på globalt niveau, så vokser fantominvesteringer stadig, siger Niels Johannessen, professor med særlige opgaver ved Københavns Universitet.

Tab for milliarder

Over det seneste årti er fantominvesteringernes andel af de samlede globale investeringsstrømme steget fra 30 procent til 40 procent, og det finansielle fænomen løber nu op i samlede 15.000 milliarder dollars årligt. Et kolossalt beløb, der til sammenligning svarer til Tyskland og Kinas samlede økonomiske aktivitet på et år.

Det viser forskningsresultatet fra forskerholdet bestående af Jannick Damgaard, Thomas Elkjær og Niels Johannesen med tilknytning til henholdsvis Nationalbanken, Den Internationale Valutafond og Københavns Universitet.

Det nye studie tog tidligere på ugen forsideplads på forsiden af den indflydelsesrige internationale avis Financial Times.

– Der er formentlig virksomheder, som laver fantominvestering uden et skattemotiv, men vi ved, at det giver muligheder for at slippe billigere i skat. Mit bedste bud er, at der er et provenutab på 2.000 milliarder dollar om året.

Lilleputland er pengesupermagt

Forskerne tager udgangspunkt i international investeringsstatistik, såkaldt FDI – foreign direct investments – direkte udenlandske investeringer, der stiger i disse år.

Tallene benyttes traditionelt til at forstå udviklingen i økonomisk integration mellem lande, men fantominvesteringer slører i stigende grad billedet for, hvor stor en del af de registrerede summer, der egentlig har noget med reel aktivitet at gøre.

Derfor har opgaven været at udskille fantomfænomenet fra de faktiske investeringer.

Luxembourg er et eksempel på, at investeringerne kan have meget lidt reelt indhold, mener forskerne. Lilleputlandet med 600.000 indbyggere er en af verdens mest populære destinationer for de globale pengestrømme på højde med supermagten USA.

Skulle de knap 4.000 milliarder dollar, der hvert år flyder ind i Luxembourg, gå til reelle investeringer, så skulle landets areal – på størrelse med Fyn – være oversået med kontorbygninger og produktionsfaciliteter med tusinder af ansatte.

Men pengene går i stedet ind i tomme virksomhedskonstruktioner med ingen eller meget få ansatte, hvis eneste funktion enten er at opbevare værdierne eller sende dem videre til andre destinationer.

Andre smålande, der også ligger højt på listen over de mest populære investeringslokationer er eksotiske steder som De Britiske Jomfruøer, Bermuda og Cayman Islands, der fra flere sider er blevet udpeget som skattelylande.