EU-landene har i dag vedtaget en restriktiv holdning til salg af våben til Tyrkiet, der kan bruges til militære operationer i Syrien. Derudover er EU-landene enige om at fordømme den tyrkiske offensiv i Syrien.

Den nye fælles EU-holdning til salg af våben til Tyrkiet flugter med den restriktive danske linje. Udenrigsminister Jeppe Kofod er meget tilfreds med, at det nu er et fælles EU, der står bag en restriktiv linje.

”Den danske regering har presset på for at få en fælles EU-konklusion til salg af våben i Tyrkiet, som er lige så hård og restriktiv som den danske og andre landes linje. Og det lykkedes i dag på udenrigsminister-rådsmødet i Luxembourg, og det er meget positivt” siger Jeppe Kofod og tilføjer:

“Vi kan gøre meget mere, når EU står sammen og taler med samme stemme. En fælles EU-konklusion om stop for våbeneksport er et skridt på vejen. Og et usædvanligt stærkt skridt over for et NATO-land.”

“Det vil reelt betyde, at der fremadrettet lukkes ned for EUs våbeneksport til Tyrkiet, der kan bruges til militære operationer i Syrien. Og der skal ikke afventes en længere formel proces omkring etableringen af et egentligt sanktionsregime, siger udenrigsministeren.
 
Danmark har siden 2018 ført en restriktiv linje i forhold til våbeneksport til Tyrkiet. På Rådsmødet i Luxembourg blev landene også enige om en fælles fordømmelse af Tyrkiets militære operationer i det nordøstlige Syrien.

Jeppe Kofod siger:

“Der er i EU kredsen bred enighed om, at Tyrkiet skal stoppe deres militære operationer i det nordøstlige Syrien, der skader civile, driver folk på flugt, modarbejder den vigtige kamp mod ISIL og underminerer den FN-ledede politiske proces.”

READ ALSO  Swiss government calls on voters to reject nationwide burqa ban in March referendum

 

For yderligere presse: Poul Kjar, 41865976Via Udenrigsministeriet