Via Danmarks Statistik

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 4. kvt. 2019

I fjerde kvartal 2019 var 5,1 pct. af den danske arbejdsstyrke i alderen 15-64 år AKU-ledige. Dette var lavere end EU-gennemsnittet (UK medregnet) på 6,3 pct. og lavest af de nordiske EU-medlemslande, hvor Sverige (6,5 pct.) og Finland (6,2 pct.) lå lidt højere. Landet med den laveste AKU-ledighed var Tjekkiet med 2,1 pct. efterfulgt af Polen med 2,9 pct. og Tyskland med 3,1 pct. I toppen var Grækenland med 16,9 pct. og Spanien med 13,9 pct. Den danske AKU-ledighed var stort set uændret sammenlignet med samme tidspunkt året før, hvor den i fjerde kvartal 2018 lå på 5,2 pct. I samme periode faldt AKU-ledigheden en smule på tværs af EU-medlemslandende fra 6,7 pct. i første kvartal til de føromtalte 6,3 pct. i fjerde kvartal 2019. Det viser tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Ikke-sæsonkorrigeret AKU-ledighed blandt 15-64-årige i EU. 4. kvt. 2019Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Dansk ungdomsledighed væsentligt lavere end EU-gennemsnittet

AKU-ledigheden i Danmark for arbejdsstyrken i alderen 15-24 år var i fjerde kvartal 9,6 pct. I samme periode var gennemsnittet for EU-medlemslandenes 15-24-årige 14,0 pct. (inkl. UK). Ligesom for de 15-64-årige ligger den danske ungdomsledighed også under både den svenske (17,1 pct.) og finske (13,9 pct.). Grækenland (34,0 pct.), Spanien (30,5 pct.) og Italien (29,4 pct.) er EU-medlemslandene med den markant højeste ungdomsledighed.

Ungdomsledighed i Danmark stort set uændret det seneste år

Den danske ungdomsledighed var på 9,4 pct. i fjerde kvartal 2018 og er med sit niveau på 9,6 pct. i fjerde kvartal 2019 stort set uændret. På tværs af EU-medlemslandene så man i samme periode et fald i ungdomsledigheden på 0,7 procentpoint fra 14.7 pct. i fjerde kvartal 2018 til 14.0 pct. i fjerde kvartal 2019. EU-medlemslandet, der oplevede det største fald i ungdomsledigheden i perioden, var Grækenland med et fald på 6,0 procentpoint, mens Slovakiet oplevede den største stigning, hvor ungdomsledigheden steg med 3,5 procentpoint.

READ ALSO  IMF Staff Completes a Virtual Fifth and Sixth Extended Credit Reviews Mission with Guinea

AKU-ledighed blandt 15-24-årige i EU
 

4. kvt. 2018

4. kvt. 2019

Ændring

 

pct.

procentpoint

EU-28

14,7

14,0

-0,7

Grækenland

40,0

34,0

-6,0

Italien

34,1

29,4

-4,7

Cypern

20,6

16,0

-4,6

Polen

12,4

7,9

-4,5

Kroatien

24,8

21,6

-3,2

Spanien

33,5

30,5

-3,0

Irland

12,0

9,6

-2,4

Estland

10,4

8,5

-1,9

Letland

12,0

10,1

-1,9

Malta

9,4

8,5

-0,9

Bulgarien

9,9

9,1

-0,8

Tjekkiet

5,9

5,3

-0,6

Portugal

19,9

19,5

-0,4

Østrig

8,7

8,3

-0,4

Storbritannien

11,1

10,8

-0,3

Tyskland

5,2

5,1

-0,1

Danmark

9,4

9,6

0,2

Nederlandene

6,6

6,9

0,3

Frankrig

20,4

21,1

0,7

Sverige

16,1

17,1

1,0

Slovenien

7,3

8,7

1,4

Finland

12,2

13,9

1,7

Luxembourg

14,3

16,4

2,1

Ungarn

10,1

12,2

2,1

Rumænien

16,3

18,5

2,2

Belgien

12,2

14,6

2,4

Litauen

11,1

14,3

3,2

Slovakiet

13,6

17,1

3,5