Via Danmarks Statistik

Danske datterselskaber i udlandet 2017

Antallet af ansatte i danskejet industri i udlandet steg med 5.200 til i alt 389.700 fra 2016 til 2017, mens industribeskæftigelsen herhjemme steg med 5.000 til i alt 314.500. Dermed var væksten i dansk industri den samme ude og hjemme i 2017 målt på ansatte. Med en stigning på 73.000 voksede dansk industri fra 2010 til 2017 dog primært i udlandet, mens industribeskæftigelsen i Danmark først i 2017 nåede 2010-niveauet. Det var især produktion af smykker, vindmølledele og containere samt slagterier, der drev fremgangen for dansk industri i udlandet 2010 til 2017.

Ansatte i datterselskaber i udlandet og lønmodtagere i Danmark. Industri mv.Tal for lønmodtagere i Danmark er baseret på www.dst.dk/stattabel/1487.

Flest ansatte i Storbritannien, men størst vækst i Indien

Det samlede antal ansatte i danske selskaber i udlandet steg med 15.000 til 1.397.000 i 2017. Det kan sammenholdes med, at der samme år var 1.773.000 ansatte i de private byerhverv i Danmark. Storbritannien var det land, som samlet set havde flest ansatte i danskejede datterselskaber – i alt 91.700 – stort set samme antal som i 2016. Med en stigning på 7.300 rykkede Indien i 2017 forbi både Kina og Tyskland og indtog andenpladsen med 85.400 ansatte. De største lande inden for industri var dog stadig Kina og Polen.

Flest ansatte i servicesektoren i Storbritannien

I Storbritannien var de fleste ansatte i danske datterselskaber beskæftiget i servicesektoren, især med erhvervsservice (bl.a. rengøring, vagt- og sikkerhedstjenester og rådgivende ingeniører). Inden for handel solgte de ansatte især medicinalvarer, smykker, termostater og pumper. De industriansatte var især beskæftiget i fødevareindustrien, men også med fremstilling af emballage, døre og vinduer samt vindmølledele.

Ansatte i datterselskaber i Storbritannien

Danske selskaber i udlandet beskæftiger flest inden for erhvervsservice

Trods fremgangen i industrien beskæftigede de danske datterselskaber i udlandet stadig flest inden for erhvervsservice efterfulgt af handel og transport. Der var flest ansatte i EU (596.000) efterfulgt af Asien (430.000). I Amerika var der 185.000 ansatte (heraf 102.000 i Syd- og Mellemamerika), mens der i de øvrige lande var 186.000, bl.a. fordelt på 139.000 i Europa uden for EU (heraf 43.000 i Norge) og 28.000 i Afrika.

Anm.: Amerika: Nordamerika, Syd- og Mellemamerika. Øvrige lande: Europa uden for EU, Afrika, Oceanien.


READ ALSO  Boligpriserne er historisk høje – alligevel er det billigt at købe