Via Danmarks Statistik

Industriens produktion og omsætning maj 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien steg med 3,5 pct. i maj. Set over perioden marts til maj i forhold til de foregående 3 måneder, er produktionen steget med 0,1 pct., til trods for at indekset i december 2018 var ekstraordinært højt grundet særlige forhold i medicinalindustrien (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37). Dermed fortsætter industrien i Danmark med at trodse afmatningen i den europæiske industri. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første ‘hårde’ pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Medicinalindustrien trækker indekset op

Stigningen i det samlede indeks skyldes især den vigtige branche medicinalindustri, der steg med 7,6 pct. og har en vægt på 20,1 pct. Det var dog branchen træ- og papirindustri, trykkerier, der havde den procentvis største stigning på 24,5 pct., men den vægter kun med 4,0 pct. i det samlede indeks. Derudover var der også stigning inden for brancherne tekstil- og læderindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., maskinindustri samt møbel og anden industri mv.

Tilbagegang i 6 ud af 12 branchegrupper

Produktionsindekset for fremstilling af elektrisk udstyr faldt med 6,6 pct. i maj. Det er dog en branche, hvor der ofte er store udsving, og derfor skal det ikke tages som en generel tendens. Desuden vægter branchen kun 3,4 pct. i det samlede indeks. Derudover var der fald i brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, plast-, glas og betonindustri, metalindustri, elektronikindustri samt transportmiddelindustri.

Stigende omsætning i maj

Industriens samlede omsætning steg 0,2 pct. fra april til maj og lå i marts-maj 1,9 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen steg 0,3 pct. på eksportmarkedet og faldt 0,1 pct. på hjemmemarkedet i maj. Stigningen i den samlede omsætning i maj skyldes stigninger i branchegrupperingerne Investeringsgodeindustri og Fremstilling af varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 First Post-Program Monitoring with Albania

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Maj 2019

Investerings-
godeindustri

Mellem-produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

Mar.
– maj

Maj

Mar.
– maj

Maj

Mar.
– maj

Maj

Mar.
– maj

Maj

Mar.
– maj

Maj

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,1

4,7

2,3

3,5

0,8

1,0

-0,7

3,1

0,1

3,5

Omsætning2

I alt

3,3

2,5

0,9

-0,4

-1,4

1,1

-1,4

-1,7

1,9

0,2

Eksport

4,5

2,6

0,8

0,9

0,4

1,9

-2,4

-0,4

1,8

0,3

Hjemme

-0,6

1,9

0,9

-1,4

-3,1

0,3

1,2

-5,0

2,2

-0,1

vægte produktionsindeks

Vægte3

27,2

26,7

3,1

42,1

100,0

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 2,0 pct. i marts og med 1,0 pct. i april. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,3 procentpoint i marts og med 0,5 procentpoint i april. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Maj 2019


2018

2019

Dec.-feb./
mar.-maj

Apr./
maj

Vægte1

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

126,3

116,8

115,0

117,3

118,5

122,7

0,1

3,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,7

112,7

108,6

109,4

112,3

110,5

0,7

-1,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

118,7

133,1

116,6

122,5

120,3

120,9

-1,3

0,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

94,6

96,1

91,9

89,5

93,1

115,9

5,6

24,5

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

106,2

116,5

118,5

120,5

120,2

123,7

6,8

2,9

Medicinalindustri

20,1

182,6

129,6

128,2

137,7

140,6

151,3

-2,5

7,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

115,4

113,6

112,1

109,7

110,5

109,5

-3,3

-0,9

Metalindustri

8,7

106,0

103,1

105,6

106,8

105,9

104,5

0,8

-1,3

Elektronikindustri

6,0

110,4

117,3

140,5

122,7

129,1

125,9

2,6

-2,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

134,7

103,2

113,2

114,1

116,9

109,2

-3,1

-6,6

Maskinindustri

14,0

112,7

118,8

111,5

116,8

117,7

121,3

3,7

3,1

Transportmiddelindustri

1,5

115,2

116,2

118,2

108,2

105,4

101,7

-9,8

-3,5

Møbler og anden industri mv.

13,0

120,3

118,5

106,9

111,3

108,3

118,4

-2,2

9,3

Investeringsgodeindustri

27,2

120,8

123,7

122,2

119,9

120,3

126,0

-0,1

4,7

Mellemproduktindustri

26,7

113,7

110,0

111,6

114,0

112,6

116,5

2,3

3,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

96,6

106,6

104,5

103,6

102,8

103,8

0,8

1,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

141,0

117,0

112,9

119,6

122,5

126,3

-0,7

3,1

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

112,1

113,6

111,7

112,1

112,9

115,5

0,9

2,3

Industri ekskl. fremst. af motorer,

vindmøller og pumper

93,7

127,7

117,1

115,8

117,7

119,1

122,9

-0,2

3,2