Antallet af danskere på pension, som nu får det FULDE pensionstillæg til folkepensionen, er på ét enkelt år steget med ca. 50.000 personer. Det er bare et af resultaterne på ældreområdet, som Dansk Folkeparti har fået i hus siden 2015, og vi kæmper hver eneste dag for at give de ældre bedre vilkår. Bak os gerne op, hvis du også mener, at ældreområdet skal opprioriteres.

Se alle vores resultater på ældreområdet siden folketingsvalget her:

· Værdighedsmilliarden

· En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen

· Køkkener tilbage på plejehjemmene

· Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling

· Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing

· Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister

· Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale

· En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere

· Mere fokus på kvalitet i ældreplejen

· Bedre tilsyn på ældreområdet

· Indsats mod konkurser i ældreplejen

· Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere

· Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg

· Skattefri seniorpræmie

· Videnscenter for værdig ældrepleje

· Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”

· Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg

· Midler til bekæmpelse af ensomhed

· Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner

· Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov

· En ekstra indsats over for pårørende

· National demenshandlingsplan

· Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum

· Ledsageordning for ældre synshandicappede

· Permanent fritagelse fra digital post

· Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort

Nye regler: Danske pensionister får udbetalt flere penge

READ ALSO  GE reports smaller loss, shares rise

Tusinder af folkepensionister har fået flere penge mellem hænderne i år som følge af nye pensionsregler, viser nye tal fra Danmarks Statistik.


Source