Dansk Folkeparti via Facebook

Dansk Folkeparti går til valg på 20 nye akutberedskaber – ambulancer og akutlægebiler – fordelt i hele landet, så vi sikrer bedre responstider ved alarmopkald.

Flere læger og sygeplejersker. Vi ved, at især landdistrikterne i de senere år har haft udfordringer med at rekruttere læger. Vi vil med sundhedsreformen sikre 118 flere læger om året og vil uddanne 2000 nye sygeplejersker.

Patient- og pårørenderåd, som skal sikre borgerne direkte indflydelse i de nye sundhedsfællesskaber.

21 nye sundhedsfællesskaber, der skal sikre borgerne bedre muligheder for behandling tæt på, hvor de bor.
READ ALSO  Hong Kong is ‘gaping hole’ in China’s national security, city's head says, aiming to restore political system ‘from chaos’