Via Danmarks Statistik

Konkurser april 2019

Der var 224 konkurser i april blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er knap 2 pct. flere end i marts. Konkurserne medførte 861 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 19 pct. færre end i marts. I perioden februar-april 2019 var der 26 pct. flere konkurser end i november 2018 – januar 2019, men jobtabet var 15 pct. lavere. I denne måneds artikel er der fokus på konkurser i byggebranchen.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Stigende antal konkurser blandt byggevirksomheder fra 2014-2018

Der har i perioden 2009-2018 været 8.012 konkurser blandt virksomheder i branchegruppen bygge og anlæg – flest i 2010 med 1.005 og færrest i 2014 med 526. De årlige antal konkurser har udgjort mellem 1,2 og 2,1 pct. af alle virksomheder i branchegruppen – lavest i 2014. De konkursramte virksomheders omsætning har frem til og med 2014 været større end gennemsnittet i branchegruppen, herefter mindre. De har samtidig i alle årene (undtaget 2016) haft flere ansatte end gennemsnittet. Antallet af virksomheder i branchegruppen faldt fra 49.000 i 2009 til 40.900 i 2013 og steg herefter til 50.700 i 2018.

Konkurser blandt byggevirksomheder

Parløb mellem omsætning, beskæftigelse og konkurser siden 2014

På trods af et fald i antal byggevirksomheder fra 46.900 i 2010 til 43.700 i 2014, har udviklingen i byggeriet siden 2010 været præget af en relativ kraftig stigning i omsætningen og en mindre, men jævn stigning i byggebeskæftigelsen. Det medførte frem til 2014 et pænt fald i andelen af byggevirksomhederne, der gik konkurs. Siden 2014 er der med den fortsat stigende aktivitet i byggeriet kommet 7.400 virksomheder til, men det har tilsyneladende ikke været lige lukrativt for alle, idet antallet af konkurser er steget kraftigt. Udover en stigning i faktiske tal er konkursandelen blandt byggevirksomhederne i 2018 næsten oppe på niveauet i 2010. Flere oplysninger om byggeri og anlæg kan findes på emnesiden.

READ ALSO  European payments in the digital age

De aktive virksomheder stod kun for knap en fjeredel af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 966 konkurser i april. Heraf ramte 214 eller 22 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 97 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. Det høje antal konkurser hænger fortsat sammen med Erhvervsstyrelsens arbejde med registrering af virksomhedernes reelle ejere, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:130.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

2017

2018

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

antal

Sæsonkorrigerede i alt

515

454

829

593

697

569

537

592

672

694

722

609

1081

922

Aktive virksomheder,

sæsonkorrigerede

181

216

200

202

230

216

231

194

182

181

189

248

221

224

Faktiske i alt

600

441

856

624

564

380

414

601

1081

793

686

508

1192

966

Landbrug, skovbrug og fiskeri

19

9

13

20

8

9

16

12

22

19

24

34

16

10

Industri, råstofindvinding og

forsyningsvirksomhed

31

20

30

38

32

13

17

25

37

25

25

33

49

35

Bygge og anlæg

81

80

105

85

71

70

61

88

123

101

74

57

106

92

Handel og transport mv.

183

144

235

176

176

125

154

190

302

229

215

148

337

302

Ejendomshandel og udlejning

15

12

18

17

16

7

12

17

25

13

16

18

25

16

Erhvervsservice

91

68

152

104

97

49

71

98

185

131

120

79

224

138

Øvrige brancher, ex. uoplyste

135

88

218

149

131

87

65

143

324

219

185

117

380

324

Uoplyst aktivitet

45

20

85

35

33

20

18

28

63

56

27

22

55

49

Hovedstaden

300

188

562

354

337

178

155

364

717

486

433

169

805

684

Sjælland

63

53

77

59

51

44

51

63

88

86

61

60

78

56

Syddanmark

71

65

72

73

72

52

67

54

86

51

79

113

114

105

Midtjylland

121

102

104

107

74

79

92

88

152

124

75

115

144

85

Nordjylland

45

33

41

31

30

27

49

32

38

46

38

51

51

36

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1819

845

1059

967

1205

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

Hovedstaden

362

199

181

308

565

365

194

367

413

161

438

194

287

214

Sjælland

232

142

130

77

130

76

96

82

149

153

875

81

150

97

Syddanmark

315

116

252

188

187

211

202

196

200

93

224

419

228

220

Midtjylland

779

318

346

316

236

279

179

188

171

169

251

315

293

210

Nordjylland

131

70

150

78

87

47

101

67

94

96

98

109

102

120