Under mødet skal de også diskutere emner som klima og energi i udenrigspolitisk sammenhæng, Danmark i Menneskerettighedsrådet og sikkerhedspolitik.

I forbindelse med mødet deltager en række ambassadører i 11 arrangementer i samarbejde med forskellige partnere i Hovedstadsområdet; Globalt Fokus; Dansk Røde Kors; DUF, PensionDanmark i samarbejde med Axcelfuture og Det Udenrigspolitisk Selskab; IMR; Altinget sammen med Tænketanken Europa; DIIS; FAK; Asia House sammen med DI; FN-byen i samarbejde med Folkeuniversitetet; og på Center for Militære Studier.

Arrangementerne afholdes som oplæg/paneldebatter og rækker ud til forskellige målgrupper, heriblandt de unge. Samlet set afspejler det bredden i Udenrigsministeriets arbejdsområde, og der vil være god mulighed for at debattere med ambassadørerne.

Klik her for at læse mere om arrangementerne, der finder sted tirsdag den 20.
august 2019 primært i tidsrummet kl. 16.30-18.00.

Pressen er velkommen til at deltage.

Der er også arrangeret et besøg på ARC (Amager Ressource Center)/Amagerbakke. Fokus her er på klima og det forestående C40 topmøde i København den 9.-12. oktober.

Onsdag i ambassadørugen besøges Danmarks Tekniske Universitet, DTU for at få indblik i en række af Danmarks styrkepositioner på forsknings- og innovationsområdet.

Efterfølgende er ambassadørerne på besøg hos erhvervsorganisationerne.

For yderligere information kontakt Christine Keller, chrkel@um.dk tlf. 33 92 0514, Mobil: 50778673,

For spørgsmål vedrørende pressen kontakt journalist Anja Solvang, anjsol@um.dk, mobil 41865908 eller journalist Bo Simonsen, bosimo@um.dk, mobil 4083894Via Udenrigsministeriet

READ ALSO  Why Does Barr Let Wray Lie and Flout the Law?