Via Danmarks Statistik

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018 (marts-version)

I 2018 var der et overskud på 11,3 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er 20,3 mia. kr. mindre end overskuddet på 31,6 mia. kr. i 2017. Det faldende overskud skyldes især, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten er faldet fra 32,3 mia. kr. i 2017 til 12,5 mia. kr. i 2018.

Den offentlige saldo

Pensioner udgør mere end 50 pct. af indkomstoverførslerne

I 2018 blev der brugt 362,3 mia. kr. på indkomstoverførsler. Det er en stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til 2017. Udgifterne til pensioner er steget med 5,7 mia. kr., og de udgør en stadig større andel af de samlede indkomstoverførsler. Mens pensionerne udgjorde 46 pct. i 1998, var andelen steget til 57 pct. i 2018. Derimod er efterlønnens andel af de samlede indkomstoverførsler i samme periode faldet fra 9 pct. til 3 pct.

Indkomstoverførsler


READ ALSO  Nissan to pause one UK production line on Friday due to COVID-19 supply disruption