Via CEPOS

Regeringens plan om at fjerne meromkostninger for forbrugerne på 6-7 mia.kr. om året inden for forsyningssektoren kan ikke lade sig gøre uden en reform af reguleringen. Forsyningssektoren er distributionen af el, gas, vand, fjernvarme og affaldshåndtering.

Det vurderer Finn Lauritzen, tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen, i denne analyse foretaget for CEPOS. Selskaber, som drives efter markedsprincipper, bør have stærkere incitamenter til at effektivisere – mod at beholde en del af gevinsten. Både udenlandske erfaringer og moderne økonomisk teori viser, der er et betydeligt forbedringspotentiale. Flere selskaber bør drives efter markedsprincipper. De selskaber, som fortsat drives efter hvile-i-sig-selv-principper, er vanskelige at incitamentsstyre og bør reguleres mere på linje med den offentlige sektor. Det vil bl.a. sige loft over ledelsens aflønning. Analysen anbefaler desuden at fjerne den såkaldte NESA-lov, som straffer kommuner, der afhænder forsyningsselskaber til mere effektive ejere.

Analysen rummer seks overordnede forslag til, hvordan sektoren kan blive billigere for forbrugerne.

Analysechef i CEPOS, Otto Brøns-Petersen, siger om analysen:

”Der er store potentielle gevinster ved at effektivisere den danske forsyningssektor, der i høj grad er drevet af forbrugerejede og offentligt ejede selskaber. Branchen omsætter for 37 mia. kr., så vi må spørge os selv, om de penge bliver anvendt effektivt. Det gør de ikke i dag. Analysen viser, at priserne for fjernvarme og vand ligger i top i Danmark i forhold til andre EU-lande. Det ser bedre ud på el-området, som er mere liberaliseret, men også her er et yderligere potentiale.”

”Vi har en række forslag til, hvordan incitamenterne bør indrettes, så selskaberne ikke kan udnytte deres monopolstatus. Det bedste vil være, hvis selskaberne var rent overskudsdrevne, for så er incitamentet til at drive infrastrukturen på en god måde stærkere og ønsket om at sænke priserne større. For hvile-i-sig-selv-selskaberne er reguleringen ikke skarp nok.”

READ ALSO  Samsung Electronics Q3 net profit leaps after Huawei boost

”Kommunerne bør slet ikke drive forsyningsselskaber, og man bør som minimum fjerne den straf, der er for at afhænde selskaberne i dagens lovgivning.”

”Analysen viser, at den danske regulering af forsyningssektoren har ”sat sig mellem to stole”. Det gælder først og fremmest i forhold til reglerne for, om forsyningsvirksomhedernes kapital må forrentes, i forhold til mulighederne for at tage udbytter ud, og i forhold til mulighederne for at sælge forsyningsselskaber.”