Via Danmarks Statistik

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2020

Noteringen på slagtesvin er faldet lidt over 25 pct. siden marts måned 2020, hvor den var rekord høj. Lige siden nedlukningen af Europa pga. COVID-19 er priserne faldet, da efterspørgslen efter svinekød er faldet, blandt andet pga. mindre omsætning i restaurationsbranchen i hele Europa. Derudover har afrikansk svinepest i Tyskland i september måned medført et større udbud af svinekød på det europæiske marked, da flere markeder uden for Europa pt. ikke ønsker tysk svinekød, hvilket også påvirker det danske marked for svinekød og især eksport af levende svin (smågrise).

Slagtesvin, noteringKilde: www.statistikbanken.dk/pris10.

Jordbrugets bytteforhold forringet

I tredje kvartal 2020 blev bytteforholdet forringet 2,6 pct. i forhold til andet kvartal 2020. Det skyldes især lavere priser på svin, mælk og korn. Bytteforholdet er forholdet mellem priser på jordbrugets salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen.

Landmændenes salgspriser på vegetabilske salgsprodukter faldt 4,4 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal 2020, mens de animalske salgsprodukter faldt 3,8 pct. Samlet set faldt prisen på jordbrugets salgsprodukter med 3,1 pct., mens priserne på forbrug og investeringer i produktionen faldt med 0,5 pct.  

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer


 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

2. kvt.
2020

3. kvt.
2020

3. kvt. 2019
– 3. kvt. 2020

2. kvt.
– 3. kvt. 2020

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

101

98

-5,0

-2,6

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

105

102

-4,8

-3,1

Vegetabilske salgsprodukter

308

110

105

0,0

-4,4

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

107

100

-3,6

-6,7

Raps

33

109

107

2,4

-2,1

Grøntsager og prydplanter

78

112

113

7,1

0,9

Animalske salgsprodukter1

692

104

100

-7,6

-3,8

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

89

92

0,2

2,9

Svin

308

134

116

-9,1

-13,6

Fjerkræ

26

95

95

-3,9

0,0

Mælk

195

112

106

-4,7

-5,7

Forbrug og investeringer

1.000

104

104

0,2

-0,5

Forbrug i produktionen

876

104

104

0,2

-0,6

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

105

108

-8,3

2,9

Gødningsstoffer

37

86

84

-4,5

-2,2

Plantebeskyttelsesmidler

35

94

94

-4,2

-0,2

Foderstoffer

297

103

101

1,7

-2,0

Vedligeholdelse og reparation

81

107

107

1,1

0,0

Investeringsgoder

124

105

105

0,5

0,0

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.READ ALSO  Boligpriserne er historisk høje – alligevel er det billigt at købe