Via Integrationsministeriet

Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oprettet en hotline, hvor styrelsen vil forsøge at svare på de spørgsmål, som jobcentre og sprogskoler måtte ringe ind med i den forbindelse.

Det kan fx være spørgsmål om opfølgningen på integrationsindsatsen, herunder hvilke tilbud om beskæftigelse og danskuddannelse der kan fortsætte, om udbetaling af ydelser, eller om hvad der sker, hvis en borger omfattet af integrationsindsatsen bliver ledig eller sygemeldt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Vi har allerede fået de første spørgsmål fra jobcentre og sprogskoler. Det er meget naturligt. Hverdagen er mildest talt forandret. Det gælder også på integrationsområdet. Nu kommer der en hotline, hvor styrelsen vil forsøge at svare på de spørgsmål, der måtte være. Jeg vil også opfordre både kommuner og aktører til at indrapportere udfordringer, så vi har en mulighed for at vurdere, om der er behov for nye initiativer.”

Hotlinen har åben i styrelsens åbningstid – dvs. mandag til torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00.

Vigtig information i forbindelse med COVID-19

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fastlagt, at der indtil videre i en foreløbig periode indføres et de facto stop for integrationsindsatsen – det vil sige samtaler og deltagelse i tilbud under integrationsloven.

Ministeriet har i sin vurdering lagt vægt på at sikre, at ingen mister deres forsørgelsesgrundlag, selvom de fx ikke kan møde op på jobcenteret på grund af smitte eller karantæne.

Læs mere her (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, [email protected]

READ ALSO  1,5 mio. kvæg i Danmark