Via Integrationsministeriet

Dansk landbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske landbrugspraktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren giver derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter nu mulighed for at landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, kan få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder. Muligheden forventes at træde i kraft på onsdag, og vil gælde frem til 25. juni 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“I den nuværende situation er det naturligvis vigtigt, at landmændene kan fortsætte med den arbejdskraft, de har lige nu. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi sammen kan finde pragmatiske løsninger i disse svære tider. Det er både godt og ansvarligt, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab har taget initiativ til en dialog på dette her område – det skal de have stor tak for.”

Formand for GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere) Helle Reedtz-Thott udtaler:

“Mange af vores medlemmer er bekymrede over at have tilstrækkeligt med hænder til at passe dyrene. Vi står stærkest, når vi i fællesskab kan adressere udfordringerne. Tak til ministeren for en hurtig og positiv reaktion på den fælles indstilling, som parterne bag praktikantordningen har sendt til ministeren.”

Gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F Peter Kaae Holm udtaler:

“I denne særligt vanskelige situation, hvor erhvervet har svært ved at få nye praktikanter til landet, støtter vi op om at kunne forlænge praktikanternes ophold for derved at understøtte erhvervet.”

Viceformand for Landbrug & Fødevarer Lone Andersen udtaler:

“Landbruget er foreløbigt ikke ramt så hårdt som andre dele af samfundet i denne tid. Men her havde vi et hjørne af lovgivningen, hvor vi kunne se problemer, og så er vi dybt taknemmelige for, at der politisk udvises forståelse og handles så hurtigt. Det er med til at skabe ro i denne tid.”

READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC

Fødevareminister Mogens Jensen udtaler:

”Dansk landbrug spiller en nøglerolle i forhold til at befolkningen skal have mad på bordet i en svær tid. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem de allerbedste forudsætninger for at udføre det vigtige arbejde, og jeg er glad for, at vi har fundet en god løsning på udfordringen med udenlandske landbrugspraktikanter.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Pelle Dam, Udlændinge- og Integrationsministeriet, tlf. 61 98 32 80, [email protected]

Direktør Jens Bjørn Poulsen, GLS-A, tlf. 28 40 48 65, [email protected]

Gruppeformand Peter Kaae Holm, 3F – Den Grønne Gruppe, tlf. 23 21 08 44, [email protected]

Pressechef Morten Nielsen, Landbrug & Fødevarer, tlf. 29 13 35 45, [email protected]

Pressechef Bjarke Kamstrup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 24 52 69 56, [email protected]