Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede personbiler

Sæsonkorrigeret

-21,7 %

Februar-marts 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2020

Tilgangen af nye personbiler i marts var 21,7 pct. lavere end i februar, når der korrigeres for sæsonudsving. Der blev i alt registreret 13.000 biler. Udviklingen er sammensat af 9,4 pct. færre biler i husholdningerne og 38,5 pct. færre i erhvervene. Når den sæsonkorrigerede tilgang falder så kraftigt, selv om der er en lille stigning i den faktiske tilgang, er det et udtryk for, at den faktiske tilgang normalt ville have været meget større i marts. Det er sandsynligvis COVID-19, der har bevirket den manglende stigning. Det er vigtigt at holde sig for øje, at tallene for marts også afspejler registreringer, hvor kontrakterne – salget – kan være underskrevet i januar eller februar. Den fulde effekt af COVID-19 i form af færre kontrakter i marts, vil derfor i nogen grad først vise sig i registreringstallene de kommende måneder.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervenes tilgang udgør hovedparten af tilbagegangen

Det er tilgangen til erhvervene i form af køb og leasing, der står for det største bidrag til faldet i det samlede sæsonkorrigerede salg. Det skal bemærkes, at tilgangen til erhvervene har været faldende i flere måneder, men at den ‘manglende’ tilgang i marts har forstærket udviklingen.

Tilgang af nye personbiler i erhvervene, sæsonkorrigerede og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervenes leasing er faldet kraftigt

Det er især nedgangen i erhvervenes leasing, der bidrager til faldet i tilgangen til erhvervene – leasing står for knap 80 pct. af tilgangen – og denne udvikling tog fart allerede i januar. Der har til gengæld ikke (endnu) været nogen bemærkelsesværdig reduktion i husholdningernes leasing.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod for 42 pct. af de nye biler i marts

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i marts var på 10.200 i faktiske tal, eller 39,0 pct. færre end i marts sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.800 købte og 2.400 leasede biler. Antallet af købte biler er 43,1 pct. lavere end i marts 2019, mens antallet af leasingbiler er 19,9 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 5.000 biler, og det er 47,0 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 4.000 leasede og 977 købte biler. Antallet af købte biler er 56,4 pct. lavere, mens der er 44,0 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod alt i alt for fire ud af ti af de nye biler i marts.

READ ALSO  Pandemic Persistence Clouds Latin America and Caribbean Recovery – IMF Blog

Fald i tilgang på 8,4 pct. på 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 208.500 biler eller 8,4 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 16.500 til 120.600 biler, mens den faldt med 2.600 i erhvervene til 87.900.