Via Danmarks Statistik

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2020

Fra februar til maj steg antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 5.900, hvorefter det faldt med 1.600 fra maj til juni til et niveau på 123.700, som er stort set identisk med niveauet i juni 2019. I de foregående fire år op til februar 2020, har der i gennemsnit været tale om månedlige fald på godt og vel 1.100 modtagere. Dette mønster ændrede sig kraftigt fra marts, samtidig med at effekterne af COVID-19 slog igennem på det danske arbejdsmarked. Fra februar til maj steg det gennemsnitlige månedlige antal ydelsesmodtagere således med op mod 2.000. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Lidt færre personer på samtlige kontanthjælpsydelser

Fra maj til juni faldt antallet af personer på samtlige typer af kontanthjælpsydelser. Relativt set var faldene størst for løntilskud og revalideringsydelse, som faldt med hhv. 12,7 og 2,1 pct. fra maj til juni.   

Størst udsving for de jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i juni på 30.200, svarende til et fald på 600 siden maj, men stadig 4.700 over niveauet i februar umiddelbart inden COVID-19 hjemsendelserne. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Størst fald for de yngre

Faldet fra maj til juni var ligeligt fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 1,3 pct. for såvel mændene som for kvinderne. Fordelt efter alder var det helt klart de 16-24-årige, der oplevede det største fald på 3,2 pct. fra maj til juni.

READ ALSO  Opening Remarks by Kristalina Georgieva

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret


 

2020

Ændring

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Maj 2020
– juni 2020

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

120,3

119,4

121,0

124,7

125,3

123,7

-1,3

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

68,1

67,6

68,7

70,6

70,6

70,1

-0,7

Uddannelseshjælp

35,2

35,0

35,7

38,2

38,3

37,9

-1,1

Integrationsydelse mv.1

12,8

12,7

13,0

13,3

13,4

13,3

-1,0

Løntilskud

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

-12,7

Forrevalidering

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,7

Revalideringsydelse

3,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

-2,1

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

26,0

25,5

26,7

29,8

30,8

30,2

-2,0

Aktivitetsparat3

94,3

93,8

94,2

94,9

94,5

93,5

-1,1

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

61,5

61,1

62,2

64,7

65,5

64,6

-1,3

Kvinder

58,8

58,3

58,8

60,1

59,8

59,1

-1,3

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

25,3

25,2

25,8

27,4

27,6

26,7

-3,2

25-39 år

45,0

44,7

45,4

46,8

47,2

46,8

-0,9

40-64 år

50,0

49,5

49,8

50,5

50,5

50,2

-0,7

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1
2
3
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.