Via Danmarks Statistik

Konkurser marts 2020

Danmarks Statistik vurderer, at de tilgængelige data om erklærede konkurser i marts ikke er egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af konkursramte virksomheder og heraf tabte job. Baggrunden er, at Sø- og Handelsretten, som dækker Storkøbenhavn, og alle andre Skifteretter, som dækker resten af landet, i lighed med andre offentlige institutioner lukkede ned fra 12. marts pga. COVID-19 og overgik til nøddrift i behandlingen af konkursbegæringer. Det indebærer, at der i praksis primært behandles egenbegæringer om konkurs samt øvrige hastesager, og at behandlingen af øvrige begæringer er udsat. Se mere information om Sø- og Handelsrettens Covid-19 nødberedskab.

Modtagne konkurser, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i marts

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 295 konkurser i marts, hvoraf de 151 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 144 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og og kun en mindre omsætning. Disse tal skal ses i forhold til det generelle niveau set over de seneste 12 måneder på ca. 640 konkurser om måneden, hvoraf lidt over 200 er i aktive virksomheder. Der er derfor ingen tvivl om, at tallene for marts markant undervurderer de reelle konkursforhold, men det er meget usikkert, hvad det reelle niveau er.

Modtagne konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Varigheden af dataproblemerne er uvis

Den datamæssige situation er selvsagt beklagelig – ikke mindst i den nuværende situation, hvor antallet af konkurser kan blive påvirket ekstraordinært som følge af restriktioner eller anden nedgang i erhvervsaktivitet, eller som følge af hjælpeforanstaltninger til visse erhverv. Varigheden af dataproblemerne vil i sagens natur afhænge af varigheden af nøddriftssituationen.

READ ALSO  Anne og Peter topper navnelisterne