Post

Tre beslutningsforslag behandles i Folketinget

Via Beskæftigelsesministeriet Der er tre beslutningsforslag på programmet, når politikerne møder ind på Christiansborg den første dag efter påske. De tre beslutningsforslag, der 1. behandles tirsdag den 23. april, handler om henholdsvis arbejdsgiveres pligt til at slå jobopslag op, om obligatorisk id-kort i byggebranchen og om arbejdstilladelse til EU-borgere. B 122 om arbejdsgivernes pligt til...

Post

To lovforslag 2. behandles i Folketinget

Via Beskæftigelsesministeriet En ændring af lov om sygedagpenge og en ændring af lov om ferie bliver 2. behandlet i Folketinget tirsdag. Første dag efter påske i Folketinget byder på behandlinger af to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Begge lovforslag forventes vedtaget to dage efter, nemlig den 25. april.  Lovforslag L 180 Med lovforslaget ønsker man at gøre...

Post

Næsten hver tredje har skiftet bank på fem år

Via MyBanker Den seneste udvikling skal ses i lyset af, at tallet var 23%, da samme undersøgelse blev gennemført i starten af 2018.   ”Kundernes forhold til deres bank forandrer sig i disse år. Flere og flere ønsker et andet forhold til deres bank og søger derfor at finde den bank, der kan leve op...

Post

Indsatsen for ledige markant forbedret

Via Beskæftigelsesministeriet Kommunerne er blevet bedre til at give ledige en aktiv indsats og holde løbende samtaler for at hjælpe dem i beskæftigelse. Det viser Beskæftigelsesministeriets seneste opgørelse. Færre ledige borgere går i dag passive rundt på offentlig forsørgelse uden en indsats fra kommunen. En række kommuner har dog stadig svært ved at leve op...

Post

Interview with Frankfurter Allgemeine Zeitung

Via ECB (Den Europæiske Centralbank) Interview with Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Johannes Pennekamp and Philip Plickert on 17 April 2019 and published on 23 April 2019 Mr Cœuré, the fire at Notre-Dame was a catastrophe for France and Europe. My sincere condolences! We hope that the cathedral...

Post

Forhandlinger om nye dagpengeregler i EU udskudt

Via Beskæftigelsesministeriet Det ligger nu endeligt fast, at omstridt koordination af dagpengeregler i EU ikke bliver vedtaget inden Europa-Parlamentsvalget. Det giver håb for Danmark, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Der er godt nyt for Danmark i sagen om EU’s nye regler om bl.a. koordination af dagpenge, der lagde op til, at EU-borgere hurtigere ville kunne...

Post

Forbrugertillid uændret

Via Danmarks Statistik Forbrugerforventninger april 2019 Forbrugertilliden ligger på 3,7 i april mod 3,8 i marts. Niveauet er således uændret, både når man ser på marts og på gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,7. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation… Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste...

Post

Stigning i satsreguleringen har været 5 procentpoint større end stigningen i mindstelønnen

Via CEPOS CEPOS udgiver i dag et notat, der sammenligner udviklingen af satsreguleringen i overførselsindkomster (herunder dagpenge og kontanthjælp) og mindstelønnen siden 2001. Beregningerne er foretaget af CEPOS på DAs lønstatistik og Økonomiministeriets familietypemodel   ”Det fremgår, at overførselsindkomster som dagpenge og kontanthjælpe siden 2001 via satsreguleringen er steget 5 pct.point mere end mindstelønnen på DA-området....

Post

Danmark er blandt de 20 mest økonomisk frie lande i verden

Via CEPOS CEPOS-analyse viser at Danmark har høj grad af Økonomisk Frihed – væsentlig forklaring på DKs høje velstand og gode placeringer på diverse indeks for erhvervsvenlighed af cheføkonom Mads Lundby Hansen og specialkonsulent Martin Kyed På det seneste Economic Freedom of the World Index (EFW) indtager Danmark 19. pladsen ud af 152 lande. De...

Post

CEPOS bud på Århundredets Skattereform

Via CEPOS CEPOS-analyse præsenterer Århundredets Skattereform, som er udarbejdet af cheføkonom Mads Lundby Hansen, chefkonsulent Carl-Christian Heiberg og analysechef Otto Brøns-Petersen. Håbet er, at reformen kan tjene som pejlemærke for de kommende års skattepolitik. Reformen indeholder bl.a. følgende forslag: Marginalskat på 40 pct., selskabsskat nedsættes til 12 pct., aktie- og rentebeskatning nedsættes til 25 pct.,...

Post

Udgifterne til indvandrere og efterkommere falder med 5 milliarder

Via Finansministeriet Tre år i træk har Finansministeriet opgjort indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser. Opdateringen af analysen af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, med de seneste registerdata for i 2016, viser, at nettoudgifterne ved indvandring samlet set er faldet fra 5 mia. kr. Det dækker over, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en...

Post

Topskattens samfundsøkonomiske skadevirkninger er undervurderede

Via CEPOS Ny CEPOS-analyse ser i dette notat på topskattens samfundsøkonomiske skadevirkninger. Notatet viser, at en reduktion i topskatten har en højere selvfinansieringsgrad, end man hidtil har regnet med. Topskatten giver sandsynligvis ikke indtægter til statskassen, når alt regnes med, og bidrager dermed heller ikke til omfordelingen til lavindkomster. “Vi har undervurderet, hvad de høje...

Post

Markante forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder

Via CEPOS Ny CEPOS-analyse om b.la. ejendomsbeskatningen, i form af dækningsafgift og grundskyld, varierer kraftigt på tværs af kommunerne. Ikke mindst dækningsafgiften er problematisk, fordi den også hæmmer incitamenterne til vækst og jobskabelse. CEPOS har derfor i et nyt notat set på, hvordan dækningsafgiften og den samlede ejendomsbeskatning varierer mellem landets kommuner. I analysen ses...

Post

De nordiske velfærdssamfund er baseret på økonomisk frihed

Via CEPOS Ny CEPOS-analyse viser, at trods store offentlige sektorer, hører de nordiske lande under de lande i verden, hvor der er mest økonomisk frihed. Ifølge Martin Kyed, som er specialkonsulent i CEPOS, kan vi bl.a. takke denne høje grad af økonomisk frihed for vores velstand. Alle de nordiske lande hører til blandt den fjerdedel...

Post

Kommunepotentiale 2013

Via CEPOS CEPOS-analyse viser at kommunerne kan spare 25,5 mia. kr., hvis alle var ligeså effektive som Vejle Kommunepotentiale 2013/14: En ny undersøgelse fra CEPOS viser, hvor meget kommunerne samlet set kan spare, hvis alle var lige så gode til at holde omkostningerne nede som Vejle Kommune. Baseret på kommunernes regnskabstal for 2013, viser undersøgelsen,...