Notat: Kommunepotentiale 2015
Post

Notat: Kommunepotentiale 2015

Via CEPOS CEPOS opgør årligt de 98 kommuners ”kommunepotentiale”. Her sammenholdes hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning, geografi m.v. Den mest udgiftseffektive kommune er den kommune, som har de laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet. Lave udgifter kan skyldes højere produktivitet, lavere serviceniveau eller en kombination af de to. CEPOS offentliggør nu...

Nye tiltag giver udsatte større chance for at komme i job
Post

Nye tiltag giver udsatte større chance for at komme i job

Via Beskæftigelsesministeriet Nu er det blevet nemmere for ledige at finde og søge småjobs. Nye tiltag betyder, at virksomheder kan angive timetal på jobopslag, og så er der udviklet et særligt CV til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Online portalerne under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for jobbank og CV er blevet udviklet, så...

Notat: Jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen
Post

Notat: Jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen

Via CEPOS ”Regeringens jobbonus og jobfradrag er særdeles ineffektive skatteinstrumenter. Rent faktisk er det svært at finde andre instrumenter med så lille jobeffekt. For 6,6 mia. kr. får man en jobeffekt på 1.600 personer. Til sammenligning giver lavere bundskat 2.600 personer for samme beløb. Det vidner om, hvor ineffektivt instrumentet er. En væsentlig forklaring er,...

Danske Fragtmænd indgår landsdækkende jobserviceaftale
Post

Danske Fragtmænd indgår landsdækkende jobserviceaftale

Via Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen deltager, når transportvirksomheden Danske Fragtmænd mandag indgår en omfattende jobserviceaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Danske Fragtmænd mangler både faglærte og ufaglærte medarbejdere. Det skal en ny aftale mellem Danske Fragtmænd, de selvstændige fragtmænd, landets jobcentre og STAR lave om på. Med jobserviceaftalen får virksomheden et tættere...

Flad skat på 40 pct. kan opnås for 12 mia. kr. – eller kun 1/5 af Løkkes råderum på 57 mia. kr.
Post

Flad skat på 40 pct. kan opnås for 12 mia. kr. – eller kun 1/5 af Løkkes råderum på 57 mia. kr.

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at det er muligt at sænke den øverste marginalskat til 40 pct. inden for rammerne af 2025-planen. En øverste marginalskat på 40 pct. indebærer et provenutab på 12 mia. kr. ifølge Finansministeriet. Råderummet i 2025-planen udgør 57 mia. kr. Dermed vil en 40 pct. flad skat kun lægge beslag på 1/5...

Intet nyt under solen: Helhedsplanens vægtning af arbejdsudbud og Gini er som i tidligere skattereformer
Post

Intet nyt under solen: Helhedsplanens vægtning af arbejdsudbud og Gini er som i tidligere skattereformer

Via CEPOS Regeringens forslag til Helhedsplan – og herunder en skattereform – indebærer en økonomisk strukturforbedring med bl.a. større arbejdsudbud og øger samtidig indkomstuligheden. Dermed adskiller den sig imidlertid ikke fra tidligere skattereformer siden årtusindskiftet, herunder den tidligere S-R-SF-regerings skattereform med virkning fra 2013. Hvis skattesystemet er indrettet på en meget ineffektiv måde, kan det...

Notat: DK har den 5. højeste produktivitet i OECD (højere end i USA) og den 6. laveste arbejdsindsats i timer
Post

Notat: DK har den 5. højeste produktivitet i OECD (højere end i USA) og den 6. laveste arbejdsindsats i timer

Via CEPOS CEPOS udsender i dag en analyse, hvor produktiviteten og beskæftigelsen sammenlignes i de 35 OECD-lande. Det fremgår, at Danmark har den 5. højeste produktivitet (lidt over niveauet i USA). Derimod har Danmark den 6. laveste arbejdsindsats målt i arbejdstimer pr. indbygger. Blandt de 10 rigeste lande har Danmark den laveste arbejdsindsats. ”Danmarks Statistiks...

Notat: Giv alle offentligt ansatte en sundhedsforsikring
Post

Notat: Giv alle offentligt ansatte en sundhedsforsikring

Via CEPOS I et nyt notat ser CEPOS på udviklingen i danskernes brug af private sundhedsforsikringer, siden Thorning-regeringen i 2012 valgte at ophæve skattefritagelsen på sundhedsforsikringer. Analysen viser, at antallet af sundhedsforsikrede er steget fra 1,3 mio. forsikrede i 2011 til 1,8 mio. forsikrede i 2015. Det svarer til en stigning på 35 pct. I...

Rekordmange jobs afhænger af eksport
Post

Rekordmange jobs afhænger af eksport

Via Dansk Industri Analyser 825.000 eksportrelaterede jobs i Danmark. Aldrig nogensinde før har så mange danske jobs været afhængige af eksport. To-tredjedele af de danske eksportjobs afhænger af salget til landene i EU’s Indre Marked, heraf er næsten 65.000 knyttet til eksport til Storbritannien. Hovedparten af de danske eksportjobs findes i servicesektoren. I 2018 steg...

Moderniseret jobfradrag kan give en LO-familie 20.000 kr. i skattelettelse
Post

Moderniseret jobfradrag kan give en LO-familie 20.000 kr. i skattelettelse

Via CEPOS CEPOS foreslår helt nyt skatteinstrument, kaldet ”det nye moderne jobfradrag”. Denne analyse viser, at det nye moderne jobfradrag vil give en LO-familie en fremgang i rådighedsbeløbet på 20.000 kr. om året. ”VLAK-regeringens udgangspunkt er, at det offentlige forbrug skal vokse med 0,3 pct. årligt. Det lægger beslag på ca. 13 mia. kr. af...

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal
Post

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal

Via Danmarks Statistik Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2019 Byggebeskæftigelsen var på 176.200 personer i første kvartal 2019 mod 173.800 i fjerde kvartal 2018, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013. Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art Fra fjerde til første kvartal var der størst...

Stor nedgang i beskæftigelsen for 25-34-årige siden 2005. DK falder til en 20. plads i OECD
Post

Stor nedgang i beskæftigelsen for 25-34-årige siden 2005. DK falder til en 20. plads i OECD

Via CEPOS ”Det er bemærkelsesværdigt, at de 25-34-åriges beskæftigelsesgrad er faldet så meget. I 2005 havde gruppen den 6. højeste beskæftigelsesgrad ud af 35 OECD-lande. Den er nu faldet til en 20. plads. For de 25-34-årige er det kun 5 lande, herunder Grækenland, Italien og Spanien, der siden 2005 har oplevet en større nedgang i...

Stort råderum på 37 mia. kr. frem til 2025
Post

Stort råderum på 37 mia. kr. frem til 2025

Via CEPOS CEPOS-analyse om råderummet frem til 2025. Råderummet udgør 37 mia. kr. i 2025 og kan anvendes på enten lavere skat eller øgede offentlige udgifter. Analysen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Finansministeriet. ”VLAK-regeringen er begunstiget med, at der er et stort råderum, som den frit kan disponere over. Frem til 2025 er...

Skattelettelser finansieret af lavere vækst i det offentlige forbrug reducerer presset på arbejdsmarkedet
Post

Skattelettelser finansieret af lavere vækst i det offentlige forbrug reducerer presset på arbejdsmarkedet

Via CEPOS CEPOS-analyse, der viser, at lavere marginalskat finansieret af lavere vækst i det offentlige forbrug reducerer presset på arbejdsmarkedet. Analysen er relevant, bl.a. fordi regeringen skal beslutte om råderummet i 2018 på 4,7 mia. kr. skal anvendes på lavere skat eller offentligt forbrug. Analysen er udarbejdet på baggrund af de multiplikatorer, som Finansministeriet anvender....

Mange boligejere med dyre ejendomme har lave indkomster
Post

Mange boligejere med dyre ejendomme har lave indkomster

Via CEPOS CEPOS-analyse af boligbeskatningen som skatteøkonomisk redskab til omfordeling. Det fremgår af analysen, at boligbeskatning og særligt den progressive boligbeskatning er et dårligt redskab til omfordeling. ”De politiske partier forhandler i øjeblikket, om der fortsat skal være progressiv ejendomsbeskatning. Det sker ud fra et ønske om omfordeling. Boligbeskatning er imidlertid et dårligt redskab til...

Op til 8.000 kr. ekstra i kontanthjælp ved at blive erklæret ikke-jobparat
Post

Op til 8.000 kr. ekstra i kontanthjælp ved at blive erklæret ikke-jobparat

Via CEPOS CEPOS-analyse af kontanthjælp til de unge under 30 år. Det fremgår af analysen, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet de unge er, jo mere får de i kontanthjælp. ”For en ung hjemmeboende kontanthjælpsmodtager udgør den månedlige ydelse 11.000 kr., hvis den unge kontanthjælpsmodtager bliver erklæret ikke-jobparat. Bliver den unge erklæret uddannelsesparat, er ydelsen...

Mindre sygefravær kunne give 400 mio. kr. eller 1.000 ekstra SOSU-assistenter
Post

Mindre sygefravær kunne give 400 mio. kr. eller 1.000 ekstra SOSU-assistenter

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at sygefraværet blandt plejepersonalet på ældreområdet er højt. I gennemsnit ligger sygefraværet på 3 arbejdsuger om året, hvilket er dyrt for kommunerne. Analysen viser desuden, at kommunerne kunne spare ca. 400 mio. kr. om året, hvis man reducerede sygefraværet til niveauet for de 5 bedste kommuner, hvilket svarer til knap 1.000...