Løkkes reformkonto sammenlignet med Thorning, Løkke 1 og Fogh
Post

Løkkes reformkonto sammenlignet med Thorning, Løkke 1 og Fogh

Via CEPOS CEPOS-analyse, der opgør Løkkes reform-konto, dvs. beskæftigelsesvirkningen af regeringens reformer. Desuden foretages sammenligning af effekten af reformer under Thorning, den tidligere Løkke-regering og Fogh-regeringen. ”Ser man på Løkkes reform-konto viser den, at beskæftigelsen som følge af nye reformer øges med 1.260 personer.  Nogle vil sige, at det er hurtigt at opgøre reform-kontoen, når...

Uundgåelig samfundsøkonomisk omkostning ved isolerede danske CO2-mål
Post

Uundgåelig samfundsøkonomisk omkostning ved isolerede danske CO2-mål

Via CEPOS Denne CEPOS-analyse viser, at den eksisterende klimapolitik vil medføre at Danmark opfylder sin bindende EU-mål i 2020. Notatet viser ligeledes, at det vil være forbundet med samfundøkonomiske omkostninger at skærpe de klimapolitiske mål. Notatet viser, at Danmark forventes at opfylde sine bindende EU-mål i 2020 med allerede besluttet politik. Det ensidige mål fra...

Kommunepotentiale 2014
Post

Kommunepotentiale 2014

Via CEPOS CEPOS-analyse har nu offentliggjort den årlige opgørelse af de 98 kommuners omkostningseffektivitet og beregnet, hvor meget hhv. kommuner og hver borger kunne spare årligt, hvis deres kommune blev drevet lige så godt som den bedste. I denne opgørelse, der er udarbejdet på grundlagt af regnskabstal fra 2014, er Frederiksberg Kommune den mest omkostningseffektive,...

Kommunefordeling af flygtninge koster beskæftigelse og integration
Post

Kommunefordeling af flygtninge koster beskæftigelse og integration

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at den nuværende måde at fordele flygtninge på i kommunerne skader både deres beskæftigelse og dermed også deres integration. Flygtninge, der får asyl i Danmark, bliver visiteret til kommuner over hele landet. De har kun begrænsede muligheder for at flytte kommune de første tre år. Formålet er at sprede flygtningene geografisk....

Danmark har høj grad af økonomisk frihed – på niveau med USA
Post

Danmark har høj grad af økonomisk frihed – på niveau med USA

Via CEPOS CEPOS-analyse om den økonomiske frihed i Danmark i forhold til 177 lande. Indekset er udgivet af den anerkendte amerikanske tænketank Heritage Foundation. Indekset måler grundlæggende, hvor frit borgere og virksomheder kan agere økonomisk. Danmark ligger nr. 12, og dermed er vi blandt de lande i verden med mest økonomisk frihed. Vi ligger kun...

Flygtninge øger ufaglærtes løn og påvirker ikke deres ledighed
Post

Flygtninge øger ufaglærtes løn og påvirker ikke deres ledighed

Via CEPOS CEPOS-analyse på baggrund af ny videnskabelig undersøgelse udført af den danske forsker Mette Foged, Københavns Universitet, og professor Giovanni Peri, University of California. De har undersøgt, hvordan ufaglærtes beskæftigelse og løn påvirkes af indvandring af lavt uddannet arbejdskraft. Det fremgår, at de ufaglærtes løn påvirkes positivt. ”Undersøgelsen analyserer bl.a. ufaglærte danskere og følger...

Indslusningsløn øger beskæftigelse med 10.000 job
Post

Indslusningsløn øger beskæftigelse med 10.000 job

Via CEPOS CEPOS-analyse med en beregning af effekten af at indføre en indslusningsløn på 70 kr. i timen for ikke-vestlige indvandrere. På kort sigt er effekten ca. 4.000 personer, stigende til knap 7.000 efter 5 år, og efter 10 år er effekten 8.300 personer. Den fulde effekt på 10.000 personer fås efter ca. 20 år....

Notat: Hypermarkeder kan løfte velstand med 2 mia. kr.
Post

Notat: Hypermarkeder kan løfte velstand med 2 mia. kr.

Via CEPOS CEPOS-analyse om virkningerne af at tillade hypermarkeder, dvs. meget store supermarkeder. Hypermarkeder er store supermarkeder med en størrelse på typisk 10-30.000 m2. I dag er den maksimalt tilladte størrelse på 3.500 m2. En analyse fra Finansministeriet finder store positive velstandseffekter af hypermarkeder i Danmark svarende til 2 mia. kr. årligt. “Priserne i butikkerne...

Råderum på 42 mia. kr. frem til 2025 til lavere skat og øget offentligt forbrug
Post

Råderum på 42 mia. kr. frem til 2025 til lavere skat og øget offentligt forbrug

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at der ifølge Finansministeriet er et råderum på ca. 42 mia. kr. frem til 2025. Råderummet kan anvendes på lavere skat og øget offentligt forbrug, uden at der opstår manglende finanspolitisk holdbarhed. ”Frem mod 2020 er der ifølge Finansministeriet et råderum på 10 mia. kr., mens råderummet udgør 32 mia. kr....

Den globale ulighed er faldet siden 2003 og forventes at falde yderligere frem mod 2035
Post

Den globale ulighed er faldet siden 2003 og forventes at falde yderligere frem mod 2035

Via CEPOS CEPOS-analyse om udviklingen i den globale ulighed. Det fremgår, at uligheden har været faldende siden 2003, og at uligheden forventes at falde yderligere frem mod 2035. Notatet er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse udført af de to økonomer Paolo Mauro (IMF) og Tomáš Hellebrandt (Bank of England). ”Det er positivt, at den...

2.200 flere praktikpladser ved at sænke elevlønnen med 5 kr. i timen
Post

2.200 flere praktikpladser ved at sænke elevlønnen med 5 kr. i timen

Via CEPOS CEPOS-analyse om, hvordan der kan skabes flere praktikpladser. I analysen beregnes det, at en reduktion i elevlønningerne på 5 pct. eller ca. 5 kr. i timen vil give 2.200 flere praktikpladser. “Mangel på praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne udpeges ofte som et stort problem af fagbevægelsen, uden at der fremvises konkrete løsningsforslag. Vismandsrapporten...

Bortfald af efterløn giver 18.000 ekstra faglærte og øger råderum med 15 mia. kr.
Post

Bortfald af efterløn giver 18.000 ekstra faglærte og øger råderum med 15 mia. kr.

Via CEPOS CEPOS-analyse om effekterne af at standse for tilgangen til efterløn i 2018. Beregningerne er udført af DREAM for CEPOS. ”Et stop for tilgangen til efterlønnen vil have mange positive effekter. Bl.a. vil forslaget indebære 18.000 flere faglærte arbejdere i 2025. Bl.a. fagbevægelsen vurderer, at der fremover kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Men...

Afskaffelse af SU på kandidatdelen og fastfrysning af SU kan finansiere Løkkes topskattelettelse
Post

Afskaffelse af SU på kandidatdelen og fastfrysning af SU kan finansiere Løkkes topskattelettelse

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, hvor der er regnet på besparelsespotentialet ved diverse SU-reformer. Reformerne er bl.a. relevante i forhold til at fremskaffe finansiering til efterårets skattereform. CEPOS offentliggør i dag en analyse, hvor der er regnet på besparelsespotentialet ved diverse SU-reformer. Reformerne er bl.a. relevante i forhold til at fremskaffe finansiering til efterårets skattereform. “Hvis...

PSO- og elafgift vender den tunge ende nedad
Post

PSO- og elafgift vender den tunge ende nedad

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at danske familier betaler de højeste elpriser i EU. Det skyldes de meget høje afgifter på el. Samlet reducerer det en families disponible indkomst med 4.200 kr. i gennemsnit. Afgifterne belaster samtidig familier med lave indkomster mere end høje. En enlig pensionist får reduceret sin indkomst med 2,3 pct., mens en...

Tackling Big Challenges – IMF Blog
Post

Tackling Big Challenges – IMF Blog

Via IMF (Den Internationale Valutafond) By Chris Lane Without adequate financing, the best intentions of the global community expressed in the Sustainable Development Goals (SDGs) will remain beyond reach. Recent setbacks in financing for development should therefore focus policymakers’ attention on the need for decisive national strategies so these best intentions might be realized. Harnessing...

CEPOS: Hængekøjen næsten halveret til 0,8 pct. af BNP – Sådan håndteres den
Post

CEPOS: Hængekøjen næsten halveret til 0,8 pct. af BNP – Sådan håndteres den

Via CEPOS CEPOS-analyse viser, at Finansministeriet i sin seneste fremskrivning næsten har halveret det såkaldte hængekøjeproblem på de offentlige finanser. Det angives også i analysen, hvordan det resterende problem kan håndteres. Hængekøjeproblemet (dvs. at det strukturelle offentlige underskud i en årrække er større end ½ pct. af BNP) er reduceret fra 1,4 pct. af BNP...

Notat: Løngevinst ved 611 forskellige videregående uddannelser
Post

Notat: Løngevinst ved 611 forskellige videregående uddannelser

Via CEPOS CEPOS-analyse, på bagrund af Danmarks Statistiks personregistre har CEPOS beregnet, hvad en gymnasieelev kan forventes at tjene ved at tage forskellige videregående uddannelser. Baggrunden for undersøgelsen er bl.a., at mange unge nu afslutter en studentereksamen og skal vælge videregående uddannelse. Desuden har Produktivitetskommissionen dokumenteret en tendens til at unge er særlig begejstrede for...