Post

Privatkunder med byggeskadeforsikring i Qudos er nu sikret

Via Erhvervsministeriet Privatkunder med byggeskadeforsikring i Qudos er nu sikret 02-05-2019 Nyhed Aftaler og udspil En ny aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder, at der er fundet en løsning for husejere med forsikringer i det konkursramte forsikringsselskab Qudos Insurance A/S. 20. december 2018 gik forsikringsselskabet Qudos Insurance...

Post

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Via Dansk Industri Analyser Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på personer, der er aktive på arbejdsmarkedet. I praksis trækker akademikere sig også allerede senere tilbage end ufaglærte og i et omfang, der svarer til deres højere levetid. Det er personer med mellemlange videregående uddannelser, som har udsigt til...

Post

The Council of the European Union

Via ECB (Den Europæiske Centralbank) What does the Council of the EU do? 1. Negotiates and adopts EU laws The Council is an essential EU decision-maker. It negotiates and adopts legislative acts in most cases together with the European Parliament through the ordinary legislative procedure, also known as ‘codecision’. Codecision is used for policy areas...

Post

Stigende aktiekurser bidrager til øgede investeringer

Via Nationalbanken Stigende aktiekurser bidrager til øgede investeringer Analyse – Maj 2019 – nr. 8 Analyse – Stigende aktiekurser bidrager til øgede investeringer.pdf Forfattere Spange, Morten; Hensch, Jonas Ladegaard Emne Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Aktiekurser; Erhvervsinvesteringer Type Analyse Årstal 2019 Offentligjort den 2. maj 2019 Analysen belyser, hvordan udsving i aktiekurserne påvirker virksomhedernes investeringer i fast...

Post

Lufthavnstilsynet afslører socialt bedrageri for knap 4,7 millioner kroner

Via Beskæftigelsesministeriet 183 personer er blevet taget i uberettiget at rejse ud, mens de modtog en offentlig ydelse. Der blev i 2018 foretaget 27 kontrolaktioner, og der er nu rejst tilbagebetalingskrav for knap 4,7 millioner kroner. Lufthavnstilsynet har i 2018 betydet, at der er rejst tilbagebetalingskrav på knap 4,7 millioner kroner for sociale ydelser, som...

Post

Staten køber unikt naturområde i Nordjylland

Med købet af et stort naturområde ved Lindenborg Ådal får Nordjylland nu et større sammenhængende naturområde med urørt skov og store lysåbne overdrev. Der er afsat 21 mio. kroner til projektet som del af de naturindsatser, regeringen og Dansk Folkeparti lancerede før påske. Sjældne arter tilknyttet naturtyper som overdrev, rigkær, enge og egeskov kan nu...

Post

Flere hjem får smart-tv og hjælp til opvasken

Via Danmarks Statistik Elektronik i hjemmet 2019 I de danske hjem bliver det i stigende grad normalt, at man kan gå på internettet med sit tv, og opvaskemaskinerne står oftere klar til at hjælpe med de beskidte tallerkener. I dag har seks ud af ti danske familier et smart-tv, mens syv ud af ti har...

Post

Hvad koster en bedre normering i daginstitutionerne?

Via Tænketanken Kraka Analyse Tirsdag 30. apr 2019 Hvad koster en bedre normering i daginstitutionerne? Socialistisk Folkeparti (SF) vil have lovpligtige normeringer i de danske daginstitutioner, hvilket Socialdemokratiet overvejer at støtte. Kravet fra SF lyder på maks. 6 børn pr. voksen i børnehaverne og maks. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne. Pædagogernes fagforening BUPL har...

Post

Nyt offentlig-privat samarbejde om markedsføring af de kreative erhverv

Via Erhvervsministeriet Nyt offentlig-privat samarbejde om markedsføring af de kreative erhverv 01-05-2019 Nyhed Med dagens lancering af Vækstplan for kreative erhverv skyder regeringen samtidig arbejdet med at skabe en samlet markedsføring af dansk kreativitet over for et udenlandsk publikum i gang. Det sker i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania. Konsortiet får til...

Post

Politisk boost til Danmarks kreative erhverv

Via Erhvervsministeriet Politisk boost til Danmarks kreative erhverv 01-05-2019 Nyhed De kreative erhverv skal fortsat være stærke og sætte deres betydelige aftryk på samfundsøkonomien. 28 initiativer skal styrke de kreative erhverv. Derfor har regeringen i dag fremlagt 28 initiativer, der skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv såsom mode, møbel, interiør, film, musik, spil, kommunikation,...

Post

Dato klar for Integrationstræf 19

Via Integrationsministeriet Beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte stiger, og fremgangen i beskæftigelse skyldes i høj grad den store indsats i kommunerne. Men hvad har vi lært de seneste år, og hvordan kommer vi videre? Det sætter KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fokus på, når der for 7. gang afholdes Integrationstræf under...

Post

25 millioner kroner på vej til nye fødevareløsninger

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop afsat 25 mio. kroner til at understøtte udviklingen af den danske ingrediensbranche. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette et helt nyt ingrediensteam i Fødevarestyrelsen, der skal hjælpe virksomhederne. Udvikling af nye egenskaber i fødevarer og foder kan være med til at mætte flere munde i fremtiden og...

Post

Analyse af ankesystemet på det specialiserede socialområde

Via Finansministeriet Formålet med analysen har været at opnå dybdegående viden om udviklingen i Ankestyrelsens praksis og afgørelser samt afdække, hvordan lovgivning, ankepraksis og kommunal sagsbehandling i dag påvirker kommunernes handlerum og understøtter en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne. Analysen beskriver dokumentation i sager og årsager til hjemvisninger på baggrund af en sagsgennemgang af...

Post

Praktisk hjælp til udenlandsk arbejdskraft bliver bedre og mere enkel

Via Beskæftigelsesministeriet Når nytilkomne udenlandske arbejdstagere, studerende og deres familie kommer til Danmark er der meget praktik, som skal på plads. En ny model for modtagelsen skal gøre det nemmere at falde til og sikre en mere lokal service. Samtidig skal virksomheder have hjælp til at søge faglært udenlandsk arbejdskraft. Registrering af ophold, sundhedskort, oprettelse...

Post

Nyt Forenklingsforum skal luge ud i bøvl og bureaukrati

Via Finansministeriet Et nyt Forenklingsforum er nu klar til at rådgive regeringen til at fjerne bøvl og bureaukrati fra den offentlige sektor. Samtidig forpligter regeringen sig til et nyt ’følg-eller forklar’-princip, som betyder, at regeringen enten skal følge rådets forslag om at fjerne unødigt bureaukrati eller skal forklare, hvorfor regeringen vælger ikke at følge forslaget....