Post

Flere længere kursusforløb på højskoler

Via Danmarks Statistik Højskoler 2017/2018 I skoleåret 2017/2018  var der 45.100 kursusforløb på de danske højskoler. Dette er en stigning på 2 pct. i forhold til skoleåret 2016/2017, hvor der var 44.300 højskolekursusforløb. 10.100 kursusforløb varede 12 uger eller mere, herefter benævnt som lange kurser. De resterende 35.000 kursusforløb varede mindre end 12 uger, herefter...

Post

Den danske stat indtræder i Kalaallit Airports International A/S

Via Finansministeriet I forbindelse med statens indtræden i selskabet vil Merete Eldrup og Marlene Haugaard blive indstillet som bestyrelsesmedlemmer for den danske stat ved en ekstraordinær generalforsamling. Finansminister Kristian Jensen siger: Det er glædeligt, at staten nu kan bidrage til et så vigtigt projekt som modernisering af infrastrukturen i Grønland med de nye lufthavne. Jeg...

Post

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for marts 2019

Via Beskæftigelsesministeriet Danmarks Statistik har offentliggjort ledighedstal for marts måned. Ledigheden ligger nu på 103.900 fuldtidspersoner svarende til en ledighedsprocent på 3,7 procent af arbejdsstyrken. Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.   Beskæftigelsesminister...

Post

Flere påbegyndte boliger og mere erhvervsareal

Via Danmarks Statistik Byggevirksomheden 1. kvt. 2019 Det samlede påbegyndte etageareal steg med 23 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Der er stigninger i alle hovedkategorier af bygningsanvendelse. For bygninger til erhverv ses en pæn stigning på 15 pct., mens stigningen for bygninger til boliger udgør 3 pct. For Øvrige bygninger ses...

Post

Arbejdsgruppe er klar med anbefalinger til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

Via Finansministeriet Ældreplejen er højt prioriteret i Danmark, og der bruges årligt cirka 45 mia. kr. på området i kommunerne. I sidste ende er det dog kvaliteten og resultaterne af indsatsen på ældreområdet, der har afgørende betydning for de ældre borgeres livskvalitet.  Kvalitetsindikatorer i ældreplejen skal være med til at skabe et bedre grundlag...

Post

Bruttoledigheden også uændret i marts

Via Danmarks Statistik Arbejdsløsheden (md.) marts 2019 Fra februar til marts steg antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid med 500 til 103.900. Herefter ligger ledighedsprocenten uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken for årets tre første måneder. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt. 160.000 AKU-ledige I...

Post

Danskerne søger imod middel risiko

Via Nationalbanken Danskerne søger imod middel risiko STATISTIK – Danskerne søger imod middel risiko Figurdata Statistikbanken Investeringsforeninger, 1. kvartal 2019.Publiceret 3. maj 2019 Private danskere vælger primært investeringsforeninger med middel risiko, når opsparingen skal investeres. Siden starten af 2018 har danskere i alt købt investeringsbeviser for 15,2 mia. kr. i disse foreninger. Modsat solgte de...

Post

Ny aftale om stop for økonomisk støtte fra ekstremistiske organisationer

Via Integrationsministeriet Med aftalen vil personer og organisationer i udlandet fremover kunne blive sat på en forbudsliste, hvis de med økonomisk støtte modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det vil herefter være forbudt for fx trossamfund, foreninger og organisationer i Danmark at modtage økonomisk støtte fra de personer eller organisationer, som optræder på forbudslisten. Med...

Post

IMF Staff Concludes Visit to Croatia

Via IMF (Den Internationale Valutafond) IMF Staff Concludes Visit to Croatia May 2, 2019 End-of-Mission press releases include statements of IMF staff teams that convey preliminary findings after a visit to a country. The views expressed in this statement are those...

Post

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

Via Nationalbanken Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019 Forfattere Danmarks Nationalbank Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken Type Pressemeddelelser   Årstal 2019 Offentligjort den 2. maj 2019 ​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr. Sideindhold VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia....

Post

112,7 mio. kroner til natur og truede arter

Der er enighed mellem regeringen og Dansk Folkeparti om yderligere 112,7 mio. kroner til sammenhængende naturområder, mere urørt skov, flere levesteder til truede arter og tilskud til kommunale indsatser inden for Grønt Danmarkskort. Flere sammenhængende naturområder, udlægning af urørt skov på private arealer, naturpleje på overdrev, markvildtindsats, kommunal pulje til at forbedre levevilkår for truede...

Post

Kommuner skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

Via Integrationsministeriet Formålet med puljen er at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for kvinder med indvandrerbaggrund, ved at fremme kvindernes arbejdsidentitet. Dette skal bidrage til, at kvinderne kommer i, eller tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Vi ved, at målgruppen er specielt udfordret i forhold til: –       Arbejdsidentitet –       Kendskab til det danske samfunds normer og værdier...

Post

IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with the Kingdom of Lesotho

Via IMF (Den Internationale Valutafond) On April 26, 2019, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded the Article IV consultation [1] with the Kingdom of Lesotho. Over the past decade, capital intensive projects and government consumption have driven growth in Lesotho. Most recently, work is beginning on Phase 2 of the Lesotho Highlands...

Post

Privatkunder med byggeskadeforsikring i Qudos er nu sikret

Via Erhvervsministeriet Privatkunder med byggeskadeforsikring i Qudos er nu sikret 02-05-2019 Nyhed Aftaler og udspil En ny aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder, at der er fundet en løsning for husejere med forsikringer i det konkursramte forsikringsselskab Qudos Insurance A/S. 20. december 2018 gik forsikringsselskabet Qudos Insurance...