Danmarks ØMU-gæld blandt EU’s laveste
Post

Danmarks ØMU-gæld blandt EU’s laveste

Via Danmarks Statistik Offentligt underskud og gæld i EU 2018 (april-indberetning) Danmark havde i 2018 den femtelaveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene, set i forhold til BNP (bruttonationalproduktet). Den danske ØMU-gæld udgjorde 34,1 pct. af BNP. Danmark var sammen med bl.a. Estland, Luxembourg, Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Sverige blandt de 14 EU-lande, som ved udgangen...

Post

Danmark fik det laveste antal asylansøgere på et kvartal siden 2008

Via Integrationsministeriet Til sammenligning blev der registreret ca. 830 asylansøgere i samme periode sidste år. Antallet af registrerede asylansøgere i marts 2019 ligger på ca. 180. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger: ”Det glæder mig, at asyltallet fortsat er lavt. Vi har i regeringen gennemført 112 stramninger af udlændingepolitikken, siden vi trådte til, og det...

Post

Første delaftale om ungeudspil: Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vil sikre erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark

Via Finansministeriet Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en ny aftale om en række initiativer, der skal bringe de erhvervsrettede uddannelser tættere på de unge. Aftalen skal blandt andet sikre, at afstanden til en erhvervsuddannelse ikke afholder unge fra at vælge at gå den vej efter grundskolen. Derfor er...

DHS Reports Slight Dip in Overstays in 2018
Post

DHS Reports Slight Dip in Overstays in 2018

Via Center For Immigration Studies Download a PDF of this Backgrounder. Jessica Vaughan is the director of policy studies and Matt Sussis is the assistant director of communications at the Center for Immigration Studies. The newest edition of the annual report from the Department of Homeland Security on overstays shows a decline in the total...

Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb
Post

Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

Via Erhvervsministeriet Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb 25-04-2019 Nyhed En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser for hovedparten af offentlige indkøb, at transaktionsomkostningerne er moderate. Blandt de mindre udbud udgør transaktionsomkostningerne dog en relativt stor andel af kontrakten. I alt udgør summen af transaktionsomkostningerne for ordregivere – altså de offentlige...

Post

Regionernes regnskaber flugter med budgetterne for 2018

Via Finansministeriet Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskabstal for 2018. De viser, at de realiserede udgifter på sundhedsområdet udgør 111,6 mia. kr. De regionale udviklingsudgifter udgør 3,1 mia. kr. De realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,4 mia. kr. Dermed flugter regionernes regnskaber med aftale- og budgetniveauet for 2018.

Post

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen får flere i arbejde

Via Finansministeriet Evalueringen af Jobreform fase 1 ser bort fra modtagere af integrationsydelse og dækker derfor ca. 4/5 af målgruppen for kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. I analysen er der forsøgt renset for konjunkturer og andre faktorer, som kan have påvirket kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i perioden. Evalueringen viser derfor effekterne af regeringens politik isoleret set.  Resultaterne...

Sygedagpengeregler: Man har ret til at sige nej til lægebehandling
Post

Sygedagpengeregler: Man har ret til at sige nej til lægebehandling

Via Beskæftigelsesministeriet Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget. Siden 2014 har der været en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har givet borgere mulighed for at afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for deres forsørgelse. Alle...

Folkeskolen er kommunernes største udgiftspost
Post

Folkeskolen er kommunernes største udgiftspost

Via Danmarks Statistik Kommuner og regioners regnskaber 2018 Regnskaberne for landets 98 kommuner  for 2018 viser samlede nettodriftsudgifter på 343,2 mia. kr. Folkeskolen var med 55,7 mia. kr. kommunernes største udgiftspost. Posten inkluderer bl.a. skolefritidsordninger, specialskoler og bidrag til staten for elever på private skoler. Udgifterne til personer med særlige behov var 47,7 mia. kr.,...

Post

Kommunerne overskrider budgettet for andet år i træk

Via Finansministeriet Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2018, som viser, at kommunerne sidste år brugte 245,8 mia. kr. på serviceområdet. Det er 0,1 mia. kr. mindre end budgetteret. Til gengæld brugte kommunerne 19,3 mia. kr. på anlægsinvesteringer, og det er 2,1 mia. kr. mere end budgetteret.   Kommunernes merforbrug på anlægsområdet betyder, at...

Economic Bulletin
Post

Economic Bulletin

Via ECB (Den Europæiske Centralbank) Summary The information that has become available since the Governing Council’s monetary policy meeting in March confirms slower growth momentum extending into the current year. While there are signs that some of the idiosyncratic domestic factors dampening growth are fading, global headwinds continue to weigh on euro area growth developments....

Post

Fristen for at rette årsopgørelsen 2018 nærmer sig

Via Skattestyrelsen Den 11. marts modtog 4,6 millioner borgere deres årsopgørelse for 2018. Hovedparten af borgerne behøver ikke gøre noget, da Skattestyrelsen får langt de fleste oplysninger automatisk. Kun 15% – eller omkring 700.000 borgere skal foretage ændringer eller tilføjelser. – Vi får langt de fleste oplysninger automatisk, men derfor er det stadig vigtigt at...

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2019
Post

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2019

Via Beskæftigelsesministeriet Danmarks Statistik har offentliggjort tal for lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2019. I februar 2019 var der 2.776.400 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 400 flere job i februar måned.   Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:  – Igen i februar ser vi, at antallet af private job fortsætter med at...

Uændret antal lønmodtagere i februar
Post

Uændret antal lønmodtagere i februar

Via Danmarks Statistik Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2019 Antallet af personer med lønmodtagerjob var i februar 2.776.400. Det er dermed stort set uændret siden januar. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving. Svag stigning i antal lønmodtagere i virksomheder og organisationer Antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer steg...

Detailsalget steg i marts og løftede første kvartal
Post

Detailsalget steg i marts og løftede første kvartal

Via Danmarks Statistik Detailomsætningsindeks marts 2019 Detailsalget steg 0,7 pct. i marts sammenlignet med februar og dermed endte første kvartal i 2019 på stort set samme niveau som fjerde kvartal i 2018. Varegruppernes fordeling i marts viste et fald i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer med 0,4 pct. Omvendt steg beklædning mv. med 1,8 pct....

Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet med 460 millioner kroner
Post

Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet med 460 millioner kroner

Via Beskæftigelsesministeriet Med aftalen målrettes arbejdsmiljøindsatsen for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Samtidig øges kontrollen med udenlandske virksomheder. Der er alt for mange, som oplever at blive syge og nedslidte af at gå på arbejde. Samtidig er der i visse brancher for ofte eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft i Danmark...

Restoring Trust Through Fiscal Policy
Post

Restoring Trust Through Fiscal Policy

Via IMF (Den Internationale Valutafond) Restoring Trust Through Fiscal Policy Opening Remarks by Mitsuhiro Furusawa, IMF Deputy Managing Directorenth IMF-Japan High-Level Tax Conference for Asian CountriesTokyo, Japan, April 25-26, 2019 April 25, 2019 ...