Post

Mange har forladt lønkompensationsordningen

Via Beskæftigelsesministeriet Næsten en kvart million danskere var sendt hjem med lønkompensation i foråret. Aktuelt er der søgt og godkendt lønkompensation for 14.000 personer, viser foreløbige tal fra Erhvervsstyrelsen. Da corona-nedlukningen var på sit højeste, var flere end 240.000 sendt hjem – eller planlagt hjemsendt – med lønkompensation fra staten. Ordningen om lønkompensation bidrager til,...

Post

What are TARGET2 balances?

Via ECB (Den Europæiske Centralbank) 12 August 2020 Perhaps you’ve read in the news that some euro area countries have large negative TARGET2 balances (liabilities), while others have large positive ones (claims) – and all kinds of theories about what that might mean. But what actually are they?   ...

Post

Folketinget førstebehandler lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge og engangstilskud til ydelsesmodtagere

Via Beskæftigelsesministeriet Udbetaling af indefrosne feriemidler og skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere er omdrejningspunkterne for de to lovforslag, Folketinget førstebehandler onsdag. Onsdag den 12. august 2020 er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Folketinget, når to lovforslag skal førstebehandles, der begge har til formål at stimulere den danske økonomi som følge af corona-krisen. Med det...

Post

Uddannelse giver beskæftigelse over hele EU

Via Danmarks Statistik Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 1. kvt. 2020 For personer i aldersgruppen 25-59 år, som typisk har færdiggjort deres uddannelse og endnu ikke har påbegyndt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er der en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæftigelse. I denne aldersgruppe i Danmark var 64 pct. af de med grundskole som højest fuldførte uddannelse i beskæftigelse...

Post

Republicans more open to in-person worship, but most oppose religious exemptions from COVID restrictions

Via PEW Research Center Sign on a church in New York City in March. (Bill Tompkins via Getty Images) Republicans and Democrats differ in their opinions on many aspects of the coronavirus outbreak, including their levels of concern about the safety of various activities. These partisan gaps extend to views about religious practices during the...

Post

Gør det en forskel at investere i grønne aktier?

Via MyBanker De fleste aktier der bliver handlet på de finansielle markeder, er allerede udstedt. Det betyder, at hvis du som investor sælger dine olieaktier, og i stedet køber vindmølleaktier, er der ikke nogen af de pågældende selskaber, der får flere eller færre penge. Det gør kun dem du sælger til, og køber aktierne af....

Post

Tre ugers feriepenge kan udbetales fra oktober og beskattes som normal indkomst

Via Beskæftigelsesministeriet Til oktober kan danske lønmodtagere få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge, og de beskattes som almindelig indkomst. Det fremgår af lovforslaget, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremsat i Folketinget tirsdag. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge bliver frivillig. Alle, der ønsker at få op til tre ugers feriepenge udbetalt, kan bede om...

Post

Antal overnatninger næsten halveret i første halvår

Via Danmarks Statistik Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juni 2020 Sammenlignet med første halvår 2019 faldt det samlede antal af overnatninger på hoteller, feriecenter, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne med 47 pct. – et fald, der især ses i storbyerne. København oplevede et fald på 64 pct. svarende til knap 2,1 mio....

Post

2,4 mio. færre feriehusovernatninger i første halvår

Via Danmarks Statistik Feriehusudlejning juni 2020 Åbningen af de danske grænser 15. juni betød, at bl.a. tyske gæster igen kunne overnatte i udlejede danske feriehuse. Der var i alt 1,7 mio. overnatninger i juni svarende til en nedgang på 19 pct. i forhold til samme måned sidste år. Af disse var 762.300 tyske. Status på...

Post

Markant færre ind- og udvandringer i 2. kvt.

Via Danmarks Statistik Befolkningens udvikling 2. kvt. 2020 Ind- og udvandringerne til og fra Danmark blev påvirket markant i andet kvartal 2020, hvilket givet er et udtryk for den nedlukning som både Danmark og resten af verden oplevede i netop andet kvartal 2020 som følge af COVID-19. I forhold til gennemsnittet for andet kvartal 2017-2019...

Post

Boligpriser stiger på ny og slår sidste måneds rekord

Via Boligsiden.dk Boligpriserne er steget til det hidtil højeste niveau de seneste 10 år. Det viser Boligsidens Markedsindeks for juli måned, der også afslører, at tendensen gælder for både villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Det er dermed anden måned i træk, at boligpriserne når det højeste niveau siden 2010, hvor Boligsiden begyndte at udgive...

Post

Tesfaye vil betale asylansøgere for at rejse tidligere hjem

Via Integrationsministeriet Regeringen har et mål om, at flere udlændinge, som efter en grundig sagsbehandling viser sig ikke at være flygtninge, skal rejse hjem. Derfor foreslår udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans af Udlændingestyrelsen, skal tilbydes 20.000 kr. for at frafalde den automatiske klage over afgørelsen...

Post

Markant fald i tjenestehandlen i 2020

Via Danmarks Statistik Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2020 Eksporten af tjenester faldt med 16,1 pct. i andet kvartal 2020, mens importen faldt 17,5 pct. Både eksporten og importen ligger for første halvår 2020 lavere end i samme periode i 2019; eksporten er faldet 12,7 pct. og importen 8,6 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel...

Post

Stigning i eksporten øger overskuddet

Via Danmarks Statistik Betalingsbalancen over for udlandet juni 2020 I juni var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 14,7 mia. kr., hvilket var 2,5 mia. kr. mere end i maj (i sæsonkorrigerede tal). Stigningen sker især på baggrund af en stigning i eksporten af varer på 3,5 mia. kr. Fra januar til juni...

Post

Husholdningernes bilkøb trådte på speederen i juli

Via Danmarks Statistik Nyregistrerede personbiler Sæsonkorrigeret Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2020 Mange familier har brugt sommeren hjemme til at anskaffe ny bil. Bilkøbet i juli har taget kraftigt revanche efter at have ligget noget underdrejet i marts-maj som følge af COVID-19. Tilgangen på 20.100 biler var 29,1 pct. større end i juni, når der korrigeres for...

Post

Stigning i både eksport og import af varer i juni

Via Danmarks Statistik Udenrigshandel med varer (md) juni 2020 Eksporten af varer steg 2,2 pct. i juni, og importen steg 3,1 pct. Eksporten er faldet 6,9 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 5,7 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly,...

Post

Cigaretpriser trækker forbrugerprisindekset op

Via Danmarks Statistik Forbrugerprisindekset, årlig stigning +0,5 % Juli 2019 – juli 2020 Kerneinflationen i Danmark (Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) +1,0 % Juli 2019 – juli 2020 Forbruger- og nettoprisindeks juli 2020 Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,5 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i juni,...