Byggeomkostningerne steg lidt i første kvartal

Via Danmarks Statistik

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2020

Med en stigning på 0,2 pct. er omkostningerne ved at bygge en bolig en smule højere i begyndelsen af 2020, sammenlignet med udgangen af 2019. Stigningen i de samlede byggeomkostninger i første kvartal 2020 skyldes, at omkostningerne til både materialer og arbejdskraft er steget, med hhv. 0,2 pct. og 0,4 pct. For de to boligtyper, der ligger bag det samlede indeks, er omkostningerne også steget – for enfamiliehuse steg de samlede omkostninger blot med 0,1 pct., mens de for etageboliger er steget med 0,4 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Set over en lidt længere periode er omkostningerne ved at opføre en ny bolig også steget. Det er således 0,9 pct. dyrere at bygge en bolig i dag, hvis man sammenligner med for bare et år siden. Stigningen skyldes særligt, at arbejdsomkostningerne har fået et nøk opad med en stigning på 1,7 pct. det seneste år, mens omkostningerne til materialer er steget mere moderat med 0,6 pct.

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger er baseret på omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etageboliger. Begge typer byggeri oplevede stigninger i omkostninger til arbejdskraft og materialer. På materialesiden steg omkostningerne i forbindelse med opførelsen af enfamiliehuse med 0,5 pct., og 0,4 pct. for etageboliger, mens arbejdsomkostningerne steg med hhv. 1,0 pct. for etageboliger og 0,9 pct. for enfamiliehuse.

Arbejdsomkostningerne stiger inden for alle byggefag

På tværs af alle byggefag har man det seneste år oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Jord- og betonarbejde samt el-arbejde steg mest med 2,7 pct. efterfulgt af malerarbejder med en stigning på 2,6 pct. I den anden ende af skalaen finder man tømrer- og snedkerarbejde, hvor arbejdsomkostningerne kun steg med 0,8 pct. 

Stor variation i omkostningerne til materialer

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende for hele byggebranchen det seneste år, har der været en større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således oplevede malerfaget den største stigning med 2,1 pct. på omkostninger til materialer, mens de for betonelementarbejde steg med 1,5 pct. Materialeomkostningerne til murer- og el-arbejde steg begge med 0,6 pct., mens de til tømrerarbejde og vvs-arbejde steg mindst med en stigning på 0,4 pct. Materialeomkostningerne til jord- og betonarbejde faldt med 0,5 pct.  

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2019

2020

Ændring
4. kvt. 2019

Ændring
1. kvt. 2019

 

Vægte

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

– 1. kvt. 2020

– 1. kvt. 2020

 

 

Indeks, 1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

104,7

105,2

104,8

105,4

105,6

0,2

0,9

Materialer

713

103,2

103,1

103,0

103,6

103,8

0,2

0,6

Arbejdsomkostninger

287

108,1

110,2

109,1

109,5

109,9

0,4

1,7

Jord- og betonarbejde

167

105,0

105,7

105,0

106,0

105,5

-0,5

0,5

Materialer

118

102,4

102,3

101,6

102,9

101,9

-1,0

-0,5

Arbejdsomkostninger

48

111,4

114,1

113,2

113,5

114,4

0,8

2,7

Betonelementarbejde

147

109,7

110,4

111,0

111,6

111,5

-0,1

1,6

Materialer

124

109,5

109,8

110,7

111,4

111,1

-0,3

1,5

Arbejdsomkostninger

23

111,3

114,0

113,1

113,1

113,8

0,6

2,2

Murerarbejde

123

103,4

103,9

103,1

104,1

104,3

0,2

0,9

Materialer

82

100,4

100,3

99,7

100,5

101,0

0,5

0,6

Arbejdsomkostninger

42

108,6

110,4

109,0

110,6

110,0

-0,5

1,3

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

103,2

103,4

102,9

103,6

103,7

0,1

0,5

Materialer

236

102,6

102,3

102,2

102,8

103,0

0,2

0,4

Arbejdsomkostninger

95

104,6

106,0

104,8

105,6

105,4

-0,2

0,8

Malerarbejde

70

103,2

104,0

103,5

103,8

105,6

1,7

2,3

Materialer

32

101,2

101,1

100,6

100,9

103,3

2,4

2,1

Arbejdsomkostninger

38

104,7

106,3

105,9

106,0

107,4

1,3

2,6

Vvs-arbejde

111

103,2

103,8

103,5

103,4

104,0

0,6

0,8

Materialer

84

101,9

101,7

101,8

101,8

102,3

0,5

0,4

Arbejdsomkostninger

27

106,8

110,0

108,7

107,8

108,6

0,7

1,7

El-arbejde

51

105,7

106,3

106,2

105,7

106,9

1,1

1,1

Materialer

37

104,2

103,7

103,9

103,6

104,8

1,2

0,6

Arbejdsomkostninger

14

108,8

112,4

111,7

110,5

111,7

1,1

2,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

104,5

105,0

104,6

105,3

105,4

0,1

0,9

Materialer

730

103,2

103,0

103,0

103,7

103,7

0,0

0,5

Arbejdsomkostninger

270

107,9

109,9

108,9

109,4

109,7

0,3

1,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

105,1

105,8

105,4

105,7

106,1

0,4

1,0

Materialer

655

103,4

103,2

103,1

103,4

103,8

0,4

0,4

Arbejdsomkostninger

345

108,4

110,7

109,7

109,9

110,5

0,5

1,9READ ALSO  Speech on the Global and Asia Economic Outlook