Via Danmarks Statistik

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2019

Med et fald på minus 0,1 pct. er byggeomkostningsindekset stort set uændret i første kvartal 2019, sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Faldet i de samlede byggeomkostninger skyldes især faldende omkostninger til materialer på minus 0,2 pct., mens en stigning i arbejdsomkostningerne på 0,2 pct. har været med til at trække de samlede omkostninger i den modsatte retning. Den samme modsatrettede tendens ses for omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, hvor omkostningerne til materialer er faldet med hhv. minus 0,2 pct. og minus 0,1 pct., mens arbejdsomkostningerne for de to typer byggeri er steget med hhv. 0,1 pct. og 0,2 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Set over en længere periode fortsætter den generelle tendens med stigende byggeomkostninger. Det er således dyrere for dem, der ønsker at opføre en ny bolig i dag, sammenlignet med for bare et år siden. I forhold til samme periode sidste år er de samlede byggeomkostninger nemlig 1,4 pct. højere i første kvartal 2019. Særligt arbejdsomkostningerne har fået et nøk opad med en stigning på 2,5 pct. det seneste år, men også omkostningerne til materialer har med en stigning på 1 pct. bidraget til de højere omkostninger ved at bygge en bolig.

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger dækker både omkostningerne ved at opføre enfamiliehuse og etageboliger. Hver for sig ses der for begge typer byggeri den samme udvikling i omkostningerne som for det samlede indeks. For både enfamiliehuse og etageboliger er arbejdsomkostningerne steget mest med hhv. 2,4 pct. og 2,5 pct. Omkostningerne til materialer steg, som det var tilfældet for det samlede indeks, mere begrænset. For enfamiliehuse er stigningen på 1,1 pct. mens den for etageboliger ligger på 0,8 pct.

READ ALSO  IMF Staff Completes a Virtual Fifth and Sixth Extended Credit Reviews Mission with Guinea

Arbejdsomkostningerne stiger inden for alle byggefag

På tværs af alle byggefag har man det seneste år oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Den største stigning har man oplevet inden for murerfaget, hvor arbejdsomkostningerne er steget med 3,5 pct., mens jord- og betonarbejde følger tæt efter med en stigning på 3,1 pct. det seneste år. I den anden ende af skalaen finder man vvs-arbejde, hvor arbejdsomkostningerne med 1,6 pct. er steget mindst.

Stor variation i materialeomkostningerne

Mens arbejdsomkostningerne var stigende for hele byggebranchen i perioden fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019, er der lidt større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således havde tømrer- og snedkerarbejde samt vvs-arbejde en stigning i omkostningerne til materialer på hhv. 1,7 pct. og 1,3 pct., mens materialeomkostningerne til jord- og betonarbejde faldt med 0,4 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

2018

2019

Ændring
4. kvt. 2018

Ændring
1. kvt. 2018

Vægte

1. kvt

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

– 1. kvt. 2019

– 1. kvt. 2019

1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

boliger i alt

1.000

103,3

104,4

104,4

104,8

104,7

-0,1

1,4

Materialer

713

102,2

102,7

103,1

103,4

103,2

-0,2

1,0

Arbejdsomkostninger

287

105,5

108,6

107,4

107,9

108,1

0,2

2,5

Jord- og betonarbejde

167

104,4

105,8

106,0

105,9

105,0

-0,8

0,6

Materialer

118

102,8

103,5

104,2

103,8

102,4

-1,3

-0,4

Arbejdsomkostninger

48

108,1

111,5

110,3

111,1

111,4

0,3

3,1

Betonelementarbejde

147

108,1

107,7

108,3

109,3

109,7

0,4

1,5

Materialer

124

108,2

107,0

108,0

109,0

109,5

0,5

1,2

Arbejdsomkostninger

23

108,2

111,7

110,5

111,1

111,3

0,2

2,9

Murerarbejde

123

102,2

103,7

103,5

103,8

103,4

-0,4

1,2

Materialer

82

100,5

101,2

101,4

101,4

100,4

-1,0

-0,1

Arbejdsomkostninger

42

104,9

108,2

107,1

108,0

108,6

0,6

3,5

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

101,4

103,1

102,8

103,3

103,2

-0,1

1,8

Materialer

236

100,9

101,9

102,2

102,7

102,6

-0,1

1,7

Arbejdsomkostninger

95

102,5

105,8

104,2

104,8

104,6

-0,2

2,0

Malerarbejde

70

101,6

102,8

102,9

103,2

103,2

0,0

1,6

Materialer

32

100,1

101,2

101,9

102,1

101,2

-0,9

1,1

Arbejdsomkostninger

38

102,8

104,0

103,6

103,9

104,7

0,8

1,8

VVS-arbejde

111

101,8

102,8

102,7

102,9

103,2

0,3

1,4

Materialer

84

100,6

101,0

101,1

101,4

101,9

0,5

1,3

Arbejdsomkostninger

27

105,1

108,2

107,1

107,2

106,8

-0,4

1,6

El-arbejde

51

104,2

105,7

104,9

104,9

105,7

0,8

1,4

Materialer

37

103,0

103,7

103,0

103,1

104,2

1,1

1,2

Arbejdsomkostninger

14

106,5

110,2

109,2

108,8

108,8

0,0

2,2

Byggeomkostningsindeks for

enfamiliehuse i alt

1.000

103,1

104,3

104,3

104,7

104,5

-0,2

1,4

Materialer

730

102,1

102,6

103,1

103,4

103,2

-0,2

1,1

Arbejdsomkostninger

270

105,4

108,5

107,2

107,8

107,9

0,1

2,4

Byggeomkostningsindeks for

etageboliger i alt

1.000

103,7

105,0

104,8

105,1

105,1

0,0

1,4

Materialer

655

102,6

103,0

103,3

103,5

103,4

-0,1

0,8

Arbejdsomkostninger

345

105,8

108,9

107,7

108,2

108,4

0,2

2,5