Via Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2019

Byggebeskæftigelsen var på 176.200 personer i første kvartal 2019 mod 173.800 i fjerde kvartal 2018, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art

Fra fjerde til første kvartal var der størst stigning i den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien nybyggeri med 2,5 pct. efterfulgt af reparation, der steg med 2,2 pct. Størst fald var der i kategorierne anlægsvirksomhed og andet arbejde.

Byggebeskæftigelsen øget i forhold til sidste år

I faktiske tal var byggebeskæftigelsen på 172.100 beskæftigede i første kvartal 2019 mod 167.900 i første kvartal 2018, hvilket er en stigning på 2,5 pct. Ser man på de enkelte brancher, var der størst stigning inden for branchen maler- og glarmestre, som steg 4,4 pct. i forhold til fjerde kvartal sidste år. Beskæftigelsen faldt kun i branchen anlægsentreprenører, der faldt med 1,1 pct. Ser man på arbejdets art, steg nybyggeri med 4,7 pct. i forhold til sidste år, og reparation steg med 1,8 pct. Anlægsvirksomhed faldt med 5,4 pct.

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, kan følges i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (se www.statistikbanken.dk/10116). Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft var lavere i første kvartal 2019 end samme kvartal sidste år.

Stigning i omsætningen i forhold til sidste år

Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i fjerde kvartal 2018 i alt 76,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 9,2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2017. Fordelt på arbejdets art genererede nybyggeri og tilbygning den største omsætning på 33,9 mia. kr., hvilket er 13,4 pct. mere end fjerde kvartal 2017. Reparation og vedligeholdelse genererede en omsætning på 26,0 mia. kr., mens anlægsvirksomhed genererede en omsætning på 13,5 mia. kr.


READ ALSO  Lille fald i bruttoledigheden i september