Via Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg 3. kvt. 2019

Byggebeskæftigelsen var på 178.200 personer i tredje kvartal 2019 mod 177.500 personer i andet kvartal, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fastholder byggebeskæftigelsen, som er den tidligste indikator for beskæftigelsen, samme niveau som kvartalet før.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1.

Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art

Fra andet til tredje kvartal steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien reparation med 2,3 pct., mens nybyggeri steg med 0,9 pct. Anlægsvirksomhed faldt med 1,9 pct.

Stigning i omsætningen i forhold til sidste år

Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i andet kvartal 2019 i alt 79,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 13,1 pct. i forhold til andet kvartal 2018. Fordelt på arbejdets art genererede nybyggeri og tilbygning den største omsætning på 35,7 mia. kr., hvilket er 15,4 pct. mere end i andet kvartal 2018.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1.

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft er aftagende

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, kan følges i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (se www.statistikbanken.dk/10116). Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft var lavere i tredje kvartal 2019 end samme kvartal sidste år.READ ALSO  COVID-19 påvirkede tilskuertallene i 2019/2020