Via Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvt. 2020

Byggebeskæftigelsen faldt med 2,8 pct. fra 180.500 personer i første kvartal til 175.500 personer i andet kvartal. Byggebeskæftigelsen bliver opgjort den midterste onsdag i kvartalet, hvilket betyder, at denne offentligørelse er den første, som indeholder effekterne af COVID-19 nedlukningen i marts. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1.

Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art

Fra første til andet kvartal var den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien nybyggeri stort set uændret, mens reparation faldt med 0,7 pct. og anlægsvirksomhed faldt med 9,7 pct.

Omsætningen steg i første kvartal

Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i første kvartal 2020 i alt 70,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,2 pct. i forhold til første kvartal 2019.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1.

Andre indikatorer

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, kan følges i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (se www.statistikbanken.dk/10116). Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft faldt fra marts til april, men er på vej op igen i juni måned.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher


 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt

 

 

faktiske tal, 1.000 personer

2. kvt. 2019

25,1

18,6

30,1

17,6

38,7

14,3

11,6

20,7

176,7

3. kvt. 2019

25,5

18,9

30,4

17,9

40,0

14,6

12,1

21,1

180,6

4. kvt. 2019

25,9

19,0

30,7

18,1

40,1

13,7

12,1

21,4

181,0

1. kvt. 2020

25,2

18,2

30,1

18,1

38,8

13,8

11,5

21,0

176,6

2. kvt. 2020

27,0

15,3

29,6

17,7

38,8

13,8

11,3

20,8

174,4

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

2. kvt. 2020

7,6

-17,4

-1,6

0,9

0,2

-3,5

-2,6

0,6

-1,3

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

2. kvt. 2019

25,1

18,5

30,2

17,7

39,1

14,4

11,9

20,8

177,6

3. kvt. 2019

25,3

18,5

30,4

17,9

39,3

14,1

11,8

20,9

178,3

4. kvt. 2019

25,7

18,5

30,6

18,0

39,6

13,5

11,8

21,1

178,9

1. kvt. 2020

25,9

19,2

30,1

18,1

39,5

14,3

11,7

21,5

180,5

2. kvt. 2020

27,0

15,3

29,7

17,9

39,2

13,9

11,6

20,9

175,5

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

2. kvt. 2020

4,4

-20,7

-1,5

-1,0

-0,8

-2,8

-1,4

-2,9

-2,8

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt efter arbejdets art
 

Nybyggeri
 

Reparation
 

Anlægs-
virksomhed

Andet
arbejde

Kontor-
arbejde

Ikke på
arbejde1

I alt
 

 

faktiske tal, 1.000 personer

2. kvt. 2019

49,9

62,4

22,8

6,9

26,5

8,2

176,7

3. kvt. 2019

50,5

63,9

22,1

6,9

26,3

10,9

180,6

4. kvt. 2019

51,7

63,1

23,0

7,4

28,0

7,8

181,0

1. kvt. 2020

51,6

58,8

20,3

7,8

26,8

11,3

176,6

2. kvt. 2020

54,1

60,1

19,6

6,8

26,2

7,5

174,4

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

2. kvt. 2020

8,6

-3,7

-13,9

-0,9

-1,2

-8,0

-1,3

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

2. kvt. 2020

0,3

-0,7

-9,7

-11,1

-2,3

-11,4

-2,8READ ALSO  Sådan undgår vi at øge uligheden med en grøn skattereform