Via Danmarks Statistik

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2019 It-sikkerhed

I 2018 havde mere end hver fjerde store virksomhed (250+ ansatte) oplevet et brud på it-sikkerheden. Brud på it-sikkerheden kan medføre, at virksomhedens it-systemer eller data skades, gøres utilgængelige eller udsættes for uautoriseret adgang. 16 pct. af de store virksomheder fik blokeret adgangen til it-services i 2018, og 6 pct. oplevede sletning eller ødelæggelse af data. 12 pct. af de store virksomheder havde videregivet fortrolige oplysninger i 2018 fx på grund af pharming, phishing-angreb eller handlinger fra ansatte. Andelen af virksomheder med brud på it-sikkerheden var stigende med virksomhedernes størrelse. Blandt de små virksomheder (5-9 ansatte) havde kun 7 pct. oplevet brud på it-sikkerheden i 2018. 5 pct. af de små virksomheder fik blokeret adgangen til it-services, og 3 pct. oplevede sletning eller ødelæggelse af data. Kun 1 pct. af de små virksomheder havde oplevet, at virksomheden videregav fortrolige data i 2018.

Virksomheder med brud på it-sikkerhed. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/itav8 og itav10.

Øgede investeringer til it-sikkerhed mest udbredt blandt store virksomheder

66 pct. af store virksomheder med mindst 250 ansatte øgede deres investeringer i it-sikkerhed i 2018, mens 32 pct. havde uændret niveau fra 2017-2018. Kun 2 pct. af de store virksomheder sænkede deres niveau for investeringer i it-sikkerhed i perioden. Øgede investeringer i it-sikkerhed var mest udbredt blandt store virksomheder med mere end 250 ansatte, men også mange af de mindre virksomheder øgede deres investeringer. 55 pct. af virksomheder med 100-249 ansatte øgede deres investeringer i it-sikkerhed fra 2017 til 2018, mens det gjaldt for 48 pct. af virksomheder med 50-99 ansatte.

Bygge- og anlæg investerede i mindre grad i it-sikkerhed

Investeringer i it-sikkerhed var mest udbredt inden for information og kommunikation, hvor 55 pct. af virksomhederne havde en stigning i niveauet fra 2017 til 2018. Investeringer i it-sikkerhed var mindst udbredt blandt virksomheder inden for bygge og anlæg, hvor 30 pct. af virksomhederne havde en stigning i deres investeringer i it-sikkerhed fra 2017-2018. En tredjedel af virksomhederne inden for handel og transport mv. havde øget niveauet for investeringerne i it-sikkerhed fra 2018 til 2019.

READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia

Virksomheder med øgede investeringer i it-sikkerhed. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/itav8.

Flest investeringer i grundlæggende sikkerhedstiltag

Grundlæggende sikkerhedstiltag, som systematisk opdatering af software (85 pct.), backup til anden geografisk placering (81 pct.), adgangskontrol til netværk (81 pct.) og stærke adgangskoder (81 pct.) er de mest udbredte tiltag i forhold til it-sikkerhed. Mindst udbredt er de mere avancerede tiltag som biometriske metoder til brugeridentifikation (11 pct.). Implementering af tiltag i forhold til it-sikkerhed er mest udbredt inden for information og kommunikation, hvor alle virksomheder har implementeret én eller flere af foranstaltningerne. De nævnte it-sikkerhedstiltag er mindst udbredt inden for bygge og anlæg, men også med en høj andel, da 93 pct. af virksomhederne fra denne branchegruppe har implementeret én eller flere af de nævnte foranstaltninger.