Med det ene lovforslag vil domstolene fremover kunne forbyde terrordømte at opholde sig og færdes i nærmere bestemte områder, ligesom de vil kunne forbydes at have kontakt med andre terrordømte. Forbuddene vil kunne gives for en periode på op til 10 år, og overtrædelse af et forbud vil kunne straffes med fængsel i op til 2 år.

Med det andet lovforslag forhøjes strafferammerne i straffelovens terrorbestemmelser med som udgangspunkt 2 år. Samtidig sikres en gennemgående forhøjelse af det gældende strafniveau, dvs. den konkret udmålte straf, med omkring det halve i forhold til den straf, der i dag ville blive fastsat af domstolene. Det betyder f.eks., at strafferammen for at yde økonomisk støtte til terrorisme hæves fra 10 til 12 år, mens strafniveauet hæves fra omkring 4-6 års fængsel til omkring 6-9 års fængsel.

Strafniveauet for overtrædelse af forbuddet mod at indrejse og opholde sig i et forbudsbelagt konfliktområde samt tilslutning til en fjendtlig, væbnet styrke i udlandet, som kæmper mod den danske stat, hæves dog yderligere og bliver henholdsvis fire gange så højt og fordoblet. 

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Fremmedkrigere og andre terrorister truer vores samfund og vores måde at leve på. Derfor har det været vigtigt for regeringen, at straffen for terrorrelaterede forbrydelser generelt får et ordenligt nøk opad, så straffen afspejler alvoren af forbrydelserne. Som samfund skal vi samtidig kunne føre tættere kontrol med de her personer, når de kommer ud af fængslerne. Derfor kan en dommer fremover forbyde terrordømte at færdes og opholde sig bestemte steder og have kontakt med andre terrordømte. Med det redskab giver vi politiet bedre mulighed for at forebygge og afværge terror.”

 

READ ALSO  WATCH Italian police use water cannons, tear gas & stun grenades as they clash with anti-lockdown protesters in Rome

Lovforslagene forventes at træde i kraft i uge 25.

Lovforslagene gennemfører de initiativer, der vedrører tættere kontrol og strafskærpelser, fra regeringens udspil ”Vi passer på Danmark – 8 tiltag mod fremmedkrigere” fra den 16. januar 2020.

Se hele udspillet fra januar her.

Pressekontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59Via Justitsministeriet