Efter en lang og levende debat tegner der sig opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier til en stærk tekst. Teksten flugter med regeringens linje, der fordømmer Tyrkiets offensiv og opfordrer Tyrkiet til permanent at indstille sine operationer i det nordøstlige Syrien.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

 

”Jeg glæder mig over det brede flertal i Folketinget, der i dag slutter op om at fordømme den tyrkiske operation i det nordøstlige Syrien. Regeringen er helt enig og har også tidligere gjort det synspunkt klart for Tyrkiet. Det glæder mig også, at der med debatten i dag tegner sig bred enighed om ikke at udstede våbeneksporttilladelser til Tyrkiet. Regeringen vil forsat arbejde aktivt for at lægge det nødvendige pres på Tyrkiet for at indstille den tyrkiske operation. De militære handlinger har forfærdende konsekvenser for den i forvejen hårdt prøvede civilbefolkning, for indsatsen mod ISIL og for arbejdet med at finde en politisk løsning på den tragiske konflikt.”

 

Regeringen har i EU arbejdet for den strengest mulige fælles linje over for Tyrkiet med fokus på konkrete tiltag. EU vedtog den 14. og 17. oktober stærke rådskonklusioner, der fordømte den tyrkiske operation, opfordrede Tyrkiet til at trække sine tropper ud af Syrien og til en fælles restriktiv EU-linje i forhold til våbeneksport til Tyrkiet.

 

Siden Tyrkiets militære operationer i Afrin i februar 2018 har regeringen ikke godkendt eksport af våben til Tyrkiet, hvis det blev vurderet, at våbnene kunne anvendes i Syrien. Som situationen er nu, vil regeringen ikke udstede våbeneksporttilladelser til Tyrkiet.

 

 

For yderligere presse:

Anders Vestergaard Kaldan, 20592180

READ ALSO  ‘Poker turns woker’: Media promotes Dutch designer's gender-neutral playing cards, but critics see only jokersVia Udenrigsministeriet