Dansk Folkeparti via Facebook

Ny aftale sikrer, at Arbejdstilsynet styrkes med 460 millioner kroner, så man kan gå mere målrettet efter brancher og virksomheder, hvor der er problemer med arbejdsmiljøet. Det er afgørende for Dansk Folkeparti, at der er ordnede forhold på hele det danske arbejdsmarked, og med denne aftale sikrer vi, at kontrolindsatsen styrkes og bøder og sanktioner over for virksomheder, som overtræder arbejdsmiljøloven, bliver skærpet. Samtidig øges kontrollen også med udenlandske virksomheder. Det er et godt skridt på vejen for at sikre et bedre arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Bred aftale: Arbejdstilsynet tilføres 460 millioner kroner

Tilsyn skal i højere grad målrettes virksomheder med størst risiko for problemer.


READ ALSO  Anti-lockdown and pro-choice protesters descend on Warsaw, traffic blockade & women’s strike planned next (PHOTOS)