Via DR Penge

CE-mærkede mobilopladere burde være sikre at sætte i stikkontakten, men som DR’s forbrugerprogram Kontant i dag kan fortælle, er det langt fra tilfældet.

En test viser, at ni ud af 11 uoriginale opladere ikke lever op til CE-mærkningens krav og standarder. Fem af opladerne er så farlige, at de både kan give stød og bryde i brand.

Sikkerhedsstyrelsens stikprøver tegner et lignende billede. Her dumper 40 procent af de testede opladere.

Du kan altså ikke regne med CE-mærkningen som garanti for sikkerhed. Men der er en række ting, du selv kan gøre for at minimere risikoen for uheld:

  • Oplad ikke dit elektriske apparat, når du sover. Det er vigtigt at være i nærheden og holde øje med din oplader, så du hurtigt kan agere, hvis den bliver varm eller begynder at ryge.

  • Sluk for kontakten eller tag opladeren helt ud, når du ikke oplader. Så længe opladeren er tilsluttet, er der risiko for kortslutning eller overophedning.

  • Lad aldrig opladeren ligge på noget brandbart materiale såsom en sofa eller en seng under opladning. Skulle opladeren kortslutte er det altafgørende, at underlaget ikke er let at antænde.

  • Dæk ikke opladeren til, da det er vigtigt, at den kan komme af med varmen.

  • Brug altid en oplader, der er beregnet til det, der skal oplades og sørg for, at både stik og teknik passer sammen.

  • Vær opmærksom på, om din oplader bliver meget varm under opladning. Den må gerne blive lun, men hvis den bliver meget varm, er der risiko for overophedning.

  • Brug ikke opladeren, hvis enten ledning eller stik har synlige skader.

READ ALSO  Free exchange - Will central-bank digital currencies break the banking system? | Finance & economics