Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i maj i forhold til samme måned sidste år. Det er et fald i forhold til april, hvor den årlige stigning var 1,0 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport og boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, der trækker den årlige stigning i maj ned i forhold til april. Inden for de to grupper er det prisændringer på brændstof og flyrejser samt elektricitet, der trækker mest ned i årsstigningen i forhold til måneden før. Omvendt trækker fødevarer op i årsstigningen i forhold til april. Det skyldes bl.a. prisstigninger på chokolade efter prisfald i påsken måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Charterrejser, elektricitet og flyrejser trak indekset ned

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra april til maj var et fald på 0,1 pct. Isoleret set trak prisfald på charterrejser, elektricitet og flyrejser indekset ned med 0,34 procentpoint. Omvendt trak hotelovernatninger, brændstofindekset og radio/tv-udstyr op med 0,17 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

April-maj 2019

Maj 2018 – maj 2019

pct.

pct.

Månedlig ændring i

Årlig ændring i

forbrugerprisindekset

-0,1

forbrugerprisindekset

0,7

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

Største positive bidrag

Hotelovernatninger mv.

0,60

0,09

Husleje

21,03

0,18

Brændstof

2,45

0,05

Restaurant- og cafebesøg

5,00

0,10

Radio/tv-udstyr

0,72

0,03

Legetøj

0,46

0,08

Største negative bidrag

Største negative bidrag

Charterrejser

1,57

-0,19

Tøj

3,52

-0,13

Elektricitet

2,51

-0,10

Computere

0,96

-0,09

Flyrejser

0,58

-0,05

Elektricitet

2,51

-0,08

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Lavere priser på tjenester og uændrede priser på varer

I maj var årsstigningen på varer 0,1 pct., hvilket er det samme som måneden før. Maj måneds årsstigning på tjenester var 1,3 pct. mod 1,6 pct. måneden før. Faldet kan tilskrives prisændringer på bl.a. leje af sommerhuse. Den årlige forbrugerprisstigning på 0,7 pct. i maj ligger på det laveste niveau siden september 2018, hvor årsstigningen var 0,6 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde:www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i maj. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 4,3 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj til kvinder.

Lavere priser på charterrejser den seneste måned

Den seneste måned har fritid og kultur haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,3 pct. skyldes i høj grad prisfald på charterrejser. Restauranter og hoteller steg 2,0 pct., hvilket bl.a. skyldes højere priser på hotelovernatninger.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

2018

2019

Ændring

Vægte pr.
januar
2019

Maj

April

Maj

Apr. 2019
– maj 2019

Apr. 2018
– apr. 2019

Maj 2018
– maj 2019

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,4

103,2

103,1

-0,1

1,0

0,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

drikkevarer

11,84

102,9

103,5

104,2

0,7

0,6

1,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

101,7

102,8

103,1

0,3

0,6

1,4

Beklædning og fodtøj

4,37

100,3

96,5

96,0

-0,5

-4,8

-4,3

Bolig

29,72

103,3

104,5

104,1

-0,4

1,2

0,8

Boligudstyr,

husholdningstjenester

5,34

97,8

98,1

98,0

-0,1

0,5

0,2

Sundhed

2,98

101,1

102,5

102,3

-0,2

1,2

1,2

Transport

12,41

102,6

104,1

104,2

0,1

2,9

1,6

Kommunikation

2,12

85,9

85,7

85,7

0,0

-0,2

-0,2

Fritid og kultur

11,31

100,7

104,0

102,7

-1,3

2,1

2,0

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

107,3

106,1

108,2

2,0

1,5

0,8

Andre varer og tjenester

9,51

104,5

104,3

104,4

0,1

-0,4

-0,1

Varer

47,59

99,8

99,7

99,9

0,2

0,1

0,1

Tjenester

52,41

104,8

106,4

106,2

-0,2

1,6

1,3

Forbrugerprisindeks

ekskl. energi og

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,4

103,3

103,2

-0,1

0,9

0,8

Nettoprisindeks i alt

102,7

103,7

103,6

-0,1

1,1

0,9

HICP i alt

102,0

102,7

102,7

0,0

0,9

0,7

HICP-CT i alt

102,3

103,1

103,1

0,0

0,9

0,8

READ ALSO  Boligpriserne er historisk høje – alligevel er det billigt at købe