Numbers & Statistics

Brændstof dæmper forbrugerprisstigningen

By  | 

Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks marts 2020

Det samlede forbrugerprisindeks er steget 0,4 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år. Forbrugerprisindekset for marts er blevet beregnet som normalt, da det har været muligt at indhente priser i hovedparten af den officielle indsamlingsperiode fra 7. til 15. marts. Stigningen i marts på de 0,4 pct. er markant lavere end i februar, hvor den årlige stigning var 0,8 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisfald på benzin og diesel, der trækker den årlige stigning i marts ned i forhold til februar. Prisindekset for brændstof ligger nu på det laveste niveau siden november 2016. Omvendt trækker hovedgruppen beklædning og fodtøj mest op i årsstigningen i marts.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

For marts og kommende offentliggørelser under corona-krisen

Det har været muligt at indsamle priser til forbruger- og nettoprisindekset i hovedparten af den officielle indsamlingsperiode fra 7. til 15. marts. Dog er bortfaldet lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden marginalt. I april måned vil det ikke være muligt at indhente priser fra brancher, der er helt lukket ned. Her vil Danmarks Statistik følge anbefalinger fra Eurostat. Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Brændstof, charterrejser og flyrejser trak indekset ned

Fra februar til marts faldt forbrugerprisindekset 0,3 pct. Isoleret set trak prisfald på benzin og diesel, charterrejser samt flyrejser indekset ned med 0,44 procentpoint. Modsat trak højere priser på bl.a. tøj, kød og sko indekset op.

Lavere prisstigninger på både varer og tjenester

I marts 2020 var årsstigningen på varer minus 0,6 pct. Det er lavere end i februar, hvor årsstigningen lå på minus 0,1 pct. De højere årlige prisfald for varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisfald på benzin og diesel. Marts måneds årsstigning på tjenester var 1,2 pct., hvor årsstigningen lå på 1,5 pct. måneden før.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i marts. Stigningen på 1,8 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Kommunikation havde det største prisfald på 1,6 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Højere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Prisstigningen på 4,5 pct. skyldes i høj grad afslutningen af udsalget på tøj samt nye kollektioner. Transport faldt 2,1 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på benzin og diesel.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk